آشنایی با علایم ام اس پیشرونده اولیه 


آشنایی با علایم ام اس پیشرونده اولیه 

آشنایی با علایم ام اس پیشرونده اولیه 

 

گزینه های موجود برای مبتلایانی که دچار عود هستند اگر در روند بیماری تان شاهد عود نیستید - به عبارت دیگر اگر ام اس تان از نوع پیشرونده - اولیه (یعنی تابه حال هیچگونه عودی نداشته اید) یا پیشرونده - ثانویه است (قبلاً عود داشته اید ولی دیگر شاهد عود نیستید) گزینه هایتان خیلی محدودتر خواهد بود. نووانترون Novantrone (ميتوکسانترون mitoxantrone( تنها دارو در بین با این شش داروی مزبور است که برای درمان ام اس پیش رونده - ثانویه مورد تأیید قرار گرفته -- چه عود در کار باشد و چه نباشد -- و تا امروز، هیچ دارویی شناخته نشده است که uss ام اس پیشرونده -اولیه مؤثر باشد.

البته این بدان معنی نیست که افراد مبتلا به نوع پیش روندهی بیماری، به حال خود رها می شوند. اگر به نظر میرسد ام استان علیرغم همهى اقدامات درمانی، به صورت بارزی در حال پیشرفت و بدتر شدن است، ممکن است پزشکتان داروهای شیمی درمانی را به شما توصیه کند، داروهایی همچون ایموران Imuran (آزاتیوپرین azathioprine)، سیتو کسان methotrexate Lissal (cyclophosphamide Jala-ils.) cytoxan اگرچه هیچ کدام از این داروها به صورت اختصاصی برای ام اس تأیید نشده، اما پزشکان دریافته اند که در بعضی افراد، روند بیماری را کندتر میکند

این داروها -- به عنوان مثال نووانترون - داروهای ضعیفکنندهی ایمنی است که در اشکال مختلفی از سرطان مورد استفاده قرار میگیرد. چون عملکرد این داروها از طریق تضعیف کل سیستم ایمنی است (برخلاف پنج داروی دیگر تعدیل کنندهی سیستم ایمنی که بخش های خاصی از سیستم ایمنی را مهار می کند) استفاده از این داروها با درجاتی از خطر همراه است.

این خطرات شامل عفونت، اختلال در باروری و افزایش خطر بروز انواع به خصوصی از سرطان است. اما راهکار دیگری که بعضی از نورولوژیستهای ام اس توصیه می کنند، پالس درمانی کورتیکواستروئیدهاست که این روش مستلزم تزریق وریدی هزار میلیگرم متیل پردنیزولون (methylprodniSolone) است، ماهی یک بار و به مدت ۶ الی ۲۴ ماه.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد