آشنایی با عملکرد کمیته ی فرصت شغلی در آمریکا


آشنایی با عملکرد کمیته ی فرصت شغلی در آمریکا

آشنایی با عملکرد کمیته ی فرصت شغلی در آمریکا

 

با کمیته ی فرصت شغلی یکسان امریکا (EEOC) که بر کار ADA در امور اشتغال با نظارت اجرایی دارد، مرجع خوبی است که در صورت عدم توافق شما و کارفرمایتان در مورد تسهیلات رفاهی، از وجود آن اطلاع داشته باشید. اگرچه، قبل از اینکه شمشیر را از رو ببندید، بهتر است جهت جلوگیری از بروز دردسرهای قانونی، مسائل را با خود کارفرمایتان حل و فصل کنید.

به عنوان نمونه، اگر امکان دریافت تسهیلات رفاهی ای که بیشتر از همه مدنظرتان است میسر نشد - به دلیل اینکه کارفرمایتان  فکر می کند این تسهیلات بیش ازحد گران یا خیلی به سختی قابل تهیه است  ببینید آیا می توانید به یک راه حل مصالحه آمیز با وی دست بیابید. اگر علیرغم تمام سعی و تلاشتان به توافق نرسیدید، میتوانید نزد EEOCشکایت ببرید.

*همچنین EEOC می تواند به شما کمک کند اگر  فکر می کنید به شما اجحاف شده است.

*محیط کارتان از زمانی که مشکلتان را مطرح کردهاید، به طرز ناخوشایندی .تغییر کرده است

* بر این باورید که به دلیل معلولیت تان، ارتقا یا آموزش شغلی شما نادیده گرفته شده است. دکته اگر میخواهید شکایت کنید، مطمئن شوید که در این رابطه اسناد دقیق مورد نیاز فراهم آورده باشید (البته در کامپیوتر خانه نه در کامپیوتر محل کارتان!) وقت صرف کنید و موضوع مورد بررسی را به دقت بازبینی کرده و نکات ریز و درشت آن را دریابید تا بیشترین استفاده ی ممکن را از آنها ببرید. به عنوان نمونه به این نکته ی مهم توجه کنید که ادعاهای ارائه شده به EEOC باید ظرف مدت مشخصی پس از  اقامه دعوا در پرونده گذاشته شود .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد