آشنایی با غدد تناسلی مردان!!


آشنایی با غدد تناسلی مردان!!

آشنایی با غدد تناسلی مردان!!

غدد تناسلی مردان

غدد تناسلی مرد عبارت است از: بیضه ها، از نظر پزشکی غدد بیضه دارای خاصیت مختلط غدد درون ریز و غدد بیرون ریز می باشد که ترشحات بیرون ریز بیضه به نام نطفه، یا اسپرماتوزویید است و عامل باروری می باشد. ترشحات درون ریز بیضه ایجاد کننده  کلیه  صفات مردانه می باشد، از قبیل: تمایلات جنسی، قدرت عضلانی، روییدن ریش و سبیل، خشونت صدا، قهرمانی و حادثه جویی که همگی مدیون اثرات هورمون های درون ریز بیضه ها است

بیضه:

تعداد بیضه دو عدد است و جای آن زیر آلت تناسلی مردانه، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ است و هریک داخلی کیسه  بیضه، قرار دارند . وتوسط ماهیچه های صاف دار توسی و طناب اسپرماتیک که شامل مجرای منی بر و شریان بیضه می باشند، آویخته شدهاند. بیضه  چپ تقریباً ۱ سانتیمتر پایین تر از بیضه  راست است. هر بیضه به طور متوسط ۴ تا ۵ سانتیمتر طول، ۲/۵سانتیمتر عرض دارد و ۳ سانتیمتر قطر قدامی خلفی آن است و ۱۰ تا ۱۴ گرم هم وزن دارد. فضای داخلی بیضه تقریباً به ۲۵۰ لوبول تقسیم می شود. هر لوبول محتوی ۱ تا ۳ عدد لوله  منیزا است که هر لوله منیزا از یک قسمت بسیار باریک و خمدار به نام لوله های پیچدار تشکیل شده است که در آخر به لوله های راست منتهی می شود. سلول های جدارهمین لوله هاست که اسپرما توزوئید را تولید می کنند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد