آشنایی با مسکن ها و منوم ها


آشنایی با مسکن ها و منوم ها

آشنایی با مسکن ها و منوم ها

 مسکن ها داروهایی هستند که تنش ذهنی را کاهش داده و آرامش روانی ایجاد میکنند. اصطلاح «Sedative» در واقع معادل اصطلاح «اضطراب زدا» (Anxiolytic) است، که به داروی کاهنده اضطراب هم اطلاق می شود. منومرها (Hypnotics) داروهایی هستند که برای ایجاد خواب مورد استفاده قرار میگیرند. الف - داروهای این گروه ۱- بنزودیازپین ها: دیازپام (Vallium)، کلردیازپوکساید (Librium) فلورازپام (Dalmane)، لورازپام (Ativan)، آلپرازولام (XanaX)، تریازولام با (Restori) etjlaj : (serax) al.js (Halcion) ۲ باربیتورات ها: سکو باربیتال (Seconal)، پنتو باربیتالی (Veronal)J (Amytal۳- سایر داروها: امپرویامات (Equanit)، متاکوآلون (quaalude)، گلوتا زتیماید (Doriden)، و کلرالی هیدراته (Noctec).ب- همه گیری شناسینسبت مرد به زن ۳بر ۱ است. درحالی که باربیتورات ها را افراد بالغی کهطولائی السوع مصرف دارو دارند مورد استفاده قرار می دھند،زودیازپین ها توسط گروه سنی جوانتر، معمولا زیر ۴۰ سال، مصرف شوند.ج- راه تجویز این داروها راه  دهان مصرف می شوند.د-مسمومیت رفع اضطراب و تنش، سرخوشی، خواب آلودگی، صحبت نامفهوم، فقدان جہت یابی، پی ثباتی خلق، عدم تعادل، آرامبخش، تلوتلوخوردن، مہار گستگی تحریکات جنسی و امیالی پرخاشگرانه ، و اختلال در قضاوت و یا حافظه.ذ- مسمومیت با مقادیر زیادتنفس سطحی، پوست سرد و مرطوب، گشاد شدن مردمک چشم، نبض ضعیف و تند، اغماء و احتمالا مرگ.2 - ترک یا محرومیت علائم و نشانه های ترک مشتملند بر بیش فعال اتونومی (مثل تعریق با تعداد نبضی بالاتر از ۱۰۰)، افزایش لرزش دستها، بی خوابی، تهوع و استفراغ، توهمات یا خطاهای حسی شنوائی، بینائی یا لمسی گذرا، تحریک روانی حرکتی، اضطراب و تشنجات گراند مالی۔- درمانترک بنزودیازپین ها: به منظور جلوگیری از تشنج و سایر علائم ترک باید جیره دارو را به تدریج کم کرد.۲- ترک باربیتورات ها: میتوان از پنتو باربیتالی با جیره های منقسم  استفاده  کرد به حدی که بیمار دارد. پس از آن روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم از مقدار دارو کاسته می شود، به طوری که علائم محرومیت ظاهر نگردد. یک راه دیگر، استفاده از بنزودیازپین های با اثر کوتاه مدت است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد