آشنایی با مشکلات مربوط به تفکر و خلقیات در بیماری ام اس 


آشنایی با مشکلات مربوط به تفکر و خلقیات در بیماری ام اس 

آشنایی با مشکلات مربوط به تفکر و خلقیات در بیماری ام اس 

 

به این میگویند قوز بالا قوزا ام اس نه تنها موجب بروز طیف وسیعی از اختلالات فیزیکی می شود، بلکه می تواند بر نحوه ی تفکر و احساسات آدم هم تأثیر بگذارد. آشنایی با این تغییرات و اینکه چگونه ممکن است بر شما تأثیر سوء بگذارد، در در این فصل، دربارهی راهها و نحوه ی تأثیر ام اس بر قدرت شناخت بیمار صحبت خواهیم کرد و توضیح میدهیم که این مشکلات چگونه ارزیابی و درمان می شود. همچنین درباره ی تغییرات خلقی شایع در اماس، و - با تأکید بیشتر - راجع به راهکارهای درمان نوسانات خلقی و افسردگی خواهیم گفت.

مواجهه با مشکلات مربوط به تفکر و حافظه

برای خیلی از افراد، فکر اینکه بیماری ام اس به طریقی می تواند بر تفکرشان تأثیر بگذارد، ترسناک ترین وجه این بیماری تلقی می شود. جمله ی «من میتوانم از  پس مشکلات فیزیکی بیماری برایم، اما از پس مشکلات فکری نها» تحلیل نسبتاً شایعی است.

باعث تعجب است که تغییرات شناختی تا ۲۵ سال پیش حتی توسط جامعه ی پزشکی شناخته یا معرفی نشده بود (یعنی تا زمانی که معلوم شد این موضوع گیج کننده راژان مارتین شارکو (Jean-Martin charcot) در اواخر قرن نوزدهم، در توصیف اولیه ی بیماری ام اس آورده بوده است). برای سال ها به بیماران گفته می شد که ام اس بر فکر افراد مبتلا تاثیری نمیگذارد یا خیلی به ندرت می تواند تأثیر داشته باشد. اما خوشبختانه، اکنون محققین اماس و پزشکان، توجه خاصی به این مسئله ی مهم، مبذول داشته اند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد