آشنایی با معایب و مزایای پروتز پارسیل


آشنایی با معایب و مزایای پروتز پارسیل

آشنایی با معایب و مزایای پروتز پارسيل

 

 مزایای پروتز پارسيل:

۱- امكان رعایت بهداشت از طريق خارج ساختن پروتز از دهان.

 ۲- هزينه ارزانتر آن نسبت به پروتز ثابت ساختار

3- عدم نیاز به تراش دندان رانده میشه

معایب :

۱- از نظر ظاهر برای بیمار خوشایند نیست؛ زیرا حرکت آن هنگام غذا خوردن و صحبت کردن کاملا وجود دندان مصنوعی را در دهان بیمار نشان می دهد.

 ۲- امكان لق شدن، شکستن و گم شدن آن سامانه برای روزنامه

۳- در صورت عدم رعایت بهداشت می تواند منجر به تحلیل لثه، سایش دندانهای پایه و حتی پوسیدگی دندانها شود.هنوز هم علیرغم معایب زیادی که این نوع پروتزها دارند، بوفور از آنها استفاده میشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد