آشنایی با میزان خطر بیماری های توارثی


آشنایی با میزان خطر بیماری های توارثی

آشنایی با میزان خطر بیماری های توارثی

 

خطر بیماریهای توارثی، از یک نژاد یا گروه جغرافیایی به یکدیگر تداخل می کند ژنها هنگامی که والدین از گروههای نژادی مختلف باشند، در میان آنها منتقل می شود. ولی به سختی می توانید پیش بینی کنید که آیا اجداد شما، شما را در معرض خطر بالایی از انتقال ژنهای بیماری خاصی قرار داده باشند یا نه. بعضی از افراد اطلاعات زیادی در مورد س ابقهی نژادی یا پزشکی خانوادگی خود ندارند، شاید به این خاطر که فرزندخوانده بوده اند یا از نظر بیولوژیکی با اقوام خود در ارتباط نبوده اند.

اگر این موضوع در مورد شما صدق می کند، نگران نباشید. به خاطر داشته باشید احتمال اینکه شما و همسرتان هردو ناقل یک ژن از یک اختلال خاص باشید، بسیار کم است.

درباره ی معاینه ی بالینی پزشک در اولین معاینه ی دوران بارداری، سر، گردن، سینه ها، قلب، ریه، شکم، و دستها و پاهای شما را معاینه می کند. او همچنین یک معاینه ی داخلی نیز انجام میدهد. در طول این معاینه، پزشک شما وضعیت رحم، دهانه ی رحم، و تخمدانها را بررسی می کند، و یک تست تشخیص سرطان (PAP) انجام میدهد.

پس از معاینه، در مورد برنامه ی کلی برای دوران بارداری خود و هرگونه مشکلات احتمالی صحبت کنید. همچنین می توانید در مورد داروهایی که باید در دوران بارداری مصرف کنید، زمانی که باید برای کمک گرفتن تماس بگیرید، و آزمایش هایی که می توانید در طول دوران بارداری انتظارشان را داشته باشید نیز، مشورت کنید.

نگاهی به آزمایش های استاندارد به خودتان روحیه بدهید: در اولین جلسه ی معاینه، احتمالا گرفتار یک سوزن می شوید و باید در لیوانی ادرار کنید. در اینجا نگاهی به مراحل استاندارد، از جمله آزمایش های خون و ادرار می اندازیم. آزمایش های خون پزشک شما در اولین جلسه ی معاینه، خون شما را برای انجام برخی از آزمایش های استاندارد می گیرد، تا وضعیت سلامتی عمومی، و همچنین اطمینان از مصونیت تان را در برابر عفونت های خاص کنترل کند. انجام آزمایش های زیر عادی است

یک آزمایش استاندارد برای تشخیص گروه خون، عامل ارهاش، و وضعیت پادتن. گروه خون یعنی اینکه نوع خون شما A ، B ، AB یا O باشد، و منظور از ارهاش خون، مثبت یا منفی بودن آن است. آزمایش پادتن برای مشخص کردن پادتن های گروه خونی خاص به آنتی ژن های خاص صورت می گیرد (مانند آنتی ژن ارهاش)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد