آشنایی با نشانه های بیماری های دهان 


آشنایی با نشانه های بیماری های دهان 

آشنایی با نشانه های بیماری های دهان 

 

درمان آن تعویض دارو و سپس جراحی لثه می باشد. می توان از داروهای ضد صرع دیگری استفاده نمود. بهداشت دهان در این بیماران بسیار مهم بوده و نیاز به مراقبتهای ویژه دارند.

نشانه های بیماریها در دهان

 به ایران استان و اعمال  مشاور از قدیم الایام گفته اند دهان آینه بدن است. این گفتار حکیمانه ناشی از باوری است که مردم از گذشته های دور به نقش حفره دهان در نمایش  بیماریهای عمومی داشته اند.

در واقع دهان تابلو تمام نمای کل بدن می باشد. هر بخش از این تابلو قادر است سلامت و بیماری یک دستگاه حیاتی بدن را منعکس نماید. زبان، حلق، حنجره، لوزهها، مخاط دهان، لثه و دندانها هر کدام سهمی در نمایش این تابلو دارند. غالب بیماریهای دستگاههای حیاتی بدن آثار و نشانه ای در دهان دارند. گاهی این نشانه ها نخستین علائم یک بیماری عمومی می باشد و لذا یک دندانپزشک نخستین کسی است که با آن مواجه میشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد