آشنایی با نقش و اهمیت دندان های شیری  


آشنایی با نقش و اهمیت دندان های شیری  

آشنایی با نقش و اهمیت دندان های شیری  

  

- تکلم: ادای بسیاری از حروف مانند ت- د - س و ف به کمک ۹ دندان جلو بالا انجام می شود؛ حال اگر به هر علت دندانهای جلو شیری زودتر از موعد از دست برود، ادای این گونه حروف توسط کودک دچار اشکال گردیده و ممکن است در دراز مدت منجر به لکنت زبان گردد.

با توجه به اهمیتی که وجود دندانهای سالم شیری در شکلگیری و تکامل فک و صورت و جفت شدن دندانها (اکلوژن) آینده کودک دارد، میتوان گفت اهمیت دندانهای شیری کمتر از دندانهای دائمی نیست. برای کودکی که دارای دندانهای شیری پوسیده و عفونی بوده و آنها را خیلی زود از دسنت میدهد، نمی توان انتظار دندانهای دائمی صاف و ردیف و یک اکلوژن ایده آل داشت.

متأسفانه در کشور به علت شیوع پوسیدگی دندانها در کودکان بسیاری از موارد ناهنجاریهای دندانی فکی که نیاز به درمان ارتدانسی پیدا میکند، ناشی از زودکشیدن دندانهای شیری است. این مسئله به حدی مورد غفلت والدین است که گاهی اوقات یک دندانپزشک در مقابل اصرار والدین قرار میگیرد که تقاضای کشیدن دندانهای شبیری کودک خود را دارند. همکاران عزیز دندانپزشک در این گونه موارد، باید سعی کنند خطرات و عوارض این اقدام را برای والدین توضیح داده و آنها را از کشیدن دندان کودک خود منصرف نمایند.

- بلع و تنفسی: در صورتی که دندانهای ناحیه جلو دهان از دست برود، بخصوص در اوان کودکی، اختلالاتی در این دو عمل حیاتی اتفاق میافتد که عوارض زیادی در پی خواهد داشت. راجع به این موضوع در مبحث عادات دهانی مطالبی خواهد آمد.

- زیبایی: دو کودک - ۵ ساله را در نظر بگیرید که یکی دارای دندانهای شیری سالم و دیگری دندانهای جلو بالا را از دست داده است. تفاوت ظاهر صورت این دو کودک را مقایسه کنید. در کودک بی دندان علاوه بر مشکلات و عوارض جسمی که به علت زود از دست دادن دندانهای شیری برای او به وجود میآید، از نظر عاطفی و روانی نیز دچار مشکل گردیده و ممکن است دچار انزواطلبی و افسردگی گردد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد