آشنایی با هورمون ها و انواع آن


آشنایی با هورمون ها و انواع آن

 آشنایی با هورمون ها و انواع آن 

 هورمونها مواد پروتئینی یا استروئیدی هستند که توسط غدد مختلف بدن که فاقد مجرای خروجی میباشند ساخته شده و وارد جریان خون می شوند و کار تنظیم فعالیت سلولهای بدن را به عهده دارند. انسولین باعث کمک به عبور گلوکزاز دیواره سلولی و مصرف آن برای تولید انرژی توسط سلول می شود. هورمون محرکه فولیکول (FSH) در زنان باعث رشد و تکامل سلول تخمک در داخل تخمدان می شود و در مقابل تستوسترون موجب پیشرفت فعالیت اسپرم سازی در بیضه مردان و نیز بروز صفات ثانویه جنسی در آنها می گردد. در زمینه ترشح هورمون های مختلف، بخشهائی از سیستم عصبی مانند هیپوتالاموس یا هیپوفیز نقش مهمی را ایفا می کنند.  هورمونها معمولا بعد از انجام فعالیت خود توسط کبد به مواد دیگری شکسته شده و توسط کلیه ها از بدن دفع میشوند. بیماری های هورمونی نیز اغلب در اثر کم کاری یا پرکاری غدد تولید کننده هورمون و در نتیجه اختلال در عملکرد عضو تحت تأثیر هورمون پدید می آیند. بعنوان مثال ازدیاد ترشح هورمون های جنسی مردانه باعث کلفت شدن صدا و رویشی موهای صورت می شود که این حالت در زنان غیرطبیعی است. کم کاری غده تیروئید باعث خشکی پوست، بی حالی و خواب آلودگی و پف کردن صورت و ادم اندامها می شود.لذا درمان کم کاریها با جایگزین نمودن هورمونهای مورد نظر و اصلاح پرکاری ها با کنترل تولید بیش از حد هورمونها امکان پذیر است.

انواع

 به روشهای مختلفی می‌توان هورمونها را تقسیم‌بندی کرد بر اساس ساختار، اندام تولیدکننده یا محل ترشح
  • بر اساس ساختار مولکولی در بدن انسان چهار نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون‌های استروییدیمانند هورمونهای جنسی، آمینو اسیدی، هورمونهایی که از اسیدهای چرب مشتق می‌شوند و هورمون‌های پپتیدی. گیرنده‌های هورمون‌های آمینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارد و گیرنده‌های هورمون‌های استروییدی در درون سیتوپلاسم و یا درون هسته قرار دارند.
  • بر اساس اندام تولیدکننده هورمون در بدن انسان مانند: هورمونهای هیپوفیزی، هورمونهای تیروئیدی، هورمونهای غده فوق کلیوی، هورمونهای جنسی و …
  • بر اساس محل ترشح: غدد درونریز مانند هیپوفیز، هیپوتالاموس و تیروئید و…، غدد برون ریز مانند غدد بزاقی، اشکی و پستان.
هورمون‌های استروییدیاین هورمون‌ها دارای هسته‌ای هستند که از کلسترول مشتق می‌شوند. هورمون‌های قشر فوق کلیه (کورتیزول و آلدوسترون)، هورمون‌های تخمدان‌ها (استروژن و پروژسترون)، هورمون بیضه‌ها (تستوسترون) و هورمون جفت (استروژن و پروژسترون)- به طورکلی هورمون‌های غدد تولید مثل- و متابولیت‌های فعال ویتامین D جزو این دسته‌اند.هورمون‌های پپتیدیهورمون‌هایی که بین سه تا ۱۹۹ آمینواسید دارند در این گروه قرار می‌گیرند مثل هورمون رشد، انسولین، هورمون ضد ادراری. این هورمونها می‌توانند پپتید ساده باشند (مثل انسولین) یا گلیکوپپتید مانند FSH و LHهورمونهای آمینیهورمونهایی که فقط از یک اسیدآمینه (مشتقات اسیدآمینه تیروزین) تشکیل یافته‌اند که شامل هورمونهای تیروییدی و کتکول آمینها می‌باشند برخی از قسمت مرکزی غده فوق کلیوی ترشح می‌شوند. کاتکول آمینها عبارتند از دوپامین، آدرنالین و نورآدرنالین.هورمون‌های پروستانوئیدیاین گروه تحت عنوان پروستاگلاندین‌ها شناخته می‌شوند و از اسیدهای چرب غیراشباع ساخته می‌شوند. در برخی تقسیم بندیها این گروه را از هورمونها مجزا می‌نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد