آشنایی با ورنیکس بر روی پوست بچه


آشنایی با ورنیکس بر روی پوست بچه

آشنایی با ورنیکس بر روی پوست بچه

 

مقدار زیادی از ورنیکس هنگامی که پرستار بچه را خشک می کند قابل پاک شدن است. هیچ دلیلی برای باقی گذاشتن ورنیکس بر روی پوست بچه وجود ندارد. هر مقداری از ورنیکس که در طول خشک کردن بچه پاک نشود، احتمالا ظرف ۲۴ ساعت جذب می شود.

خیز سر و شکل گیری آن خیز پوست سر - که به طور شایع تر به آن Caput succedaneum گفته می شود - به منطقه ی دایره ای شکل ورم بر روی سر بچه گفته می شود، که در جایی واقع شده است که در طول زایمان به دهانه رحم فشار وارد می کند. محل دقیق ورم، بنا بر وضعیتی که سر بچه قرار داشته متفاوت است. اندازهی موضع متورم از چند میلیمتر جزئی در قطر تا چند سانتیمتر می تواند وسعت داشته باشد.

ورم عمومأ ظرف مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از تولد از بین می رود. در کودکانی که ابتدا با سر (ورتکس) به دنیا می آیند، اغلب مرحله ای انجام میشود که به آن شکل گیری گفته می شود. این ش کل گیری در سراسر مدت درد به این دلیل صورت می گیرد، که بچه به تدریج در حالی که در مجرای زایمان پایین می آید، راه خود را متناسب» کند. در حقیقت، گاهی ممکن است سر بچه اغلب در حالی که در مجرای زایمان پایین می آید، شکل گرفته است.

است پزشک شما بگوید که می تواند شکل گیری سر بچه را در مجرا حتی قبل از آنکه بچه به دنیا بیاید، احساس کند. شکل گیری باعث بروز هیچ آسیبی نمیشود. استخوان ها و بافت نرم در سر بچه طوری به وجود آمده که امکان بروز شکل گیری دارد. نتیجه ی کار اغلب کودکی با سر مخروطی شکل است. ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از زایمان، شکل گیری معمولا از بین می رود و سر بچه گرد و صاف می شود. بعضی از خانم ها، مخصوصا کسانی که قبلا زایمان داشته اند یا سریع زایمان می کنند، فرزندانی بدون شکل گیری سر دارند. همچنین، نوزادانی که در وضعیت ته یا از طریق سزارین به دنیا می آیند، ممکن است این شکل گیری را نداشته باشند.

گاهی اوقات، در حین عبور از مجرای زایمان ممکن است گوش بچه نیز در حالت عجیبی به پایین خم ش ود. چنین اتفاقی برای بینی بچه نیز می تواند پیش بیاید، در آن صورت، ممکن است آسیمتریک ظاهر شود یا به یک سمت فشار بیاورد، ولی این ویژگیها دلیلی برای سراسیمه رفتن نزد یک جراح پلاستیک نیست. اینها خصوصیتهای عجیب و غریب کم اهمیت موقتی است و در طی چند روز اول از بین می رود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد