آشنایی با پالپوتومی دندان شیری


آشنایی با پالپوتومی دندان شیری

آشنایی با پالپوتومی دندان شیری

 

پالپوتومی دندان شیری موجب رفع درد و حفظ سلامت دندان تا زمان  افتادن طبیعی آن می گردد؛ بنابراین در پاسخ به بسیاری از والدین که آیا معالجه ریشه (عصب کشی دندان شیری فرزند آنها مشکلی برای دندانهای دائمی او ایجاد نمی کند؟

باید گفت خیر؛ هیچگونه مشکلی برای دندان دائمی ایجاد نمی کند؛ البته دندانهای شیری پالپوتومی شده معمولا زودتر از موعد معین افتاده و جای خود را به دندان دائمی جانشین می دهند.

این وضعیت بیشتر در مورد نخستین دندانهای آسیای دائمی که در سن ۶ سالگی پشت آخرین دندان آسیای شیری در هر طرف رویش پیدا میکند، مشاهده میشود.

بسیاری از والدین به تصور این که این دندانها همان دندانهای کرسی شیری هستند، نسبت به درمان آنها سهل انگاری نموده و زمانی که دندان درد گرفت و کودک را نزد دندانپزشک بردند، متوجه می شوند که این دندان دائمی است و باید روت کانال تراپی شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد