آشنایی  با چند  برنامه تمرینی انعطاف پذیری 


آشنایی  با چند  برنامه تمرینی انعطاف پذیری 

آشنایی  با چند  برنامه تمرینی انعطاف پذیری 

انعطاف پذیری :نیم غلت پشت 

۱- حالت شروع: پاها را بالا بیاورید و دست ها را روی زمین، کنار باسن قرار د هبد .۲- به طرف پشت سر غلت بزنید. در این حالت، پاها را تا آنجا که ممکن است، کاملاً بکشید ۳- سعی کنید انگشتان پاها زمین را لمس کنند (در یوگا به این حرکت، حالت هان سانا یا گاو آهن میگویند). تکرار تمرین: این تمرین باعث کشش عضلات پشت ساق پا، تنه و گردن می شود و انعطاف پذیری این نواحی را افزایش می دهد. انعطاف پذیری: بلند کردن پا از پهلو۱ - حالت شروع:به طرف پهلوی راست دراز بکشید و از دست چپ کمک بگیرید تا به طرف دیگر نیفتید.۲ - تا آنجا که می توانید، پا را بدون چرخش، به طرف بالا بکشید.تکرار تمرین:  این تمرین را با هر پا به مدت ۱۵ بار و با سرعتی متوسط تکرار  کنید  سعی حرکت را سریع انجام دهید.فواید تمرین: این حرکات انعطاف پذیری عضلات داخلی پا را زیاد، و عضلات ناحیه خارجی پا، ستاق پا و با سن را تقویت می کند. اگر انجام این حرکت آسان است، آن را با کفش اسکی یا کوهنوردی انجام دهید. افزایش وزن باعث مشکل تر شدن حرکت می شود.انعطاف پذیری: کشش عضلات ساق پا ۱ - حالت شروع: رو به دیوار بایستید. کف دست ها را به طور کشیده در سطح سینه به دیوار بگذارید. ۲- بدن را صاف نگه دارید و در این حالت به دیوار تکیه دهید (پاشته پاها را روی زمین قرار دهید). تکرار تمرین: چند ثانیه به همین حالت بمانید. بعد از کمی استراحت، حرکت را تکرارکنید. اگر آنها را به راحتی انجام می دهید، از دیوار فاصله بگیرید.فواید این تمرین: این تمرین باعث کشش عضلات ناحیه پشت پا می شود و انعطاف پذیری آن را افزایش می دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد