آشنایی با چگونگی آزمایش آمنیوسنتز


آشنایی با چگونگی آزمایش آمنیوسنتز

آشنایی با چگونگی آزمایش آمنيوسنتز

 

آزمایش از طریق آمنيوسنتز

آمنیوسنتز آزمایشی است که با وارد کردن یک سرنگ تازک درون مایع آمنیوتیک و سپس بیرون کشیدن مقداری از مایع به داخل سرنگ انجام می شود  مایع آمنیوتیک را س پس می توان به شیوه های مختلفی ازمایش کرد. در صورتی که پزشک شما یک آمنیوسنتز ژنتیکی - بررسی کروموزوم های جنین - انجام بدهد، معمولا در ۱۵ تا ۲۰ هفتگی اقدام می کند.

ممکن است پزشک شما به دلایل دیگری آمنیوسنتز را انجام بدهد، مانند کنترل تکامل ریه ها در بچه، که در هر زمانی بعدا در دوران بارداری قابل اجراست. در طول مرحله ی آمنیوسنتز، به پشت بر روی یک میز دراز می کشید. یک پرستار یا دستیار پزشک، شکم شما را با محلول يد تمیز می کند.

هنگامی که تصویر جنین و کیسه آمنیوتیک بر صفحه ی مانیتور سونوگرافی نمایان شود، دکتر یا تکنسین سونوگرافی سرنگ نازکی را از طریق شکم و رحم وارد کیسه ی آمنیوتیک می کند. پس از آنکه آزمایشگر به مقدار کافی از مایع آمنیوتیک بیرون کشید (معمولا ۱۵ تا ۲۰ سی سی، یا ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری)، سرنگ را بیرون می کشد. | تصور غلطی است که سرنگ از راه ناف وارد می شود. ولی این طور نیست.

نقطه ی دقیق ورود سرنگ به جایی بستگی دارد که جنین، جفت، و کیسه آمنیوتیک در رحم قرار گرفته اند. شاید شنیده باشید سرنگ آمنیوسنتز بسیار بلند است، و شاید از سرنگهای بلند وحشت داشته باشید. ولی بلندی سرنگ، که امکان دستیابی به کیسه ی آمنیوتیک را فراهم می کند، باعث دردناک بودن آن نیست. قطر سوزن است که میزان ناراحتی و اذیت را تعیین می کند، و سوزن آمنیوسنتز بسیار نازک است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد