آشنایی با کتامین یک توهم زای بسیار قوی


 آشنایی با کتامین یک توهم زای بسیار قوی

 آشنایی با کتامین یک توهم زای بسیار قوی

 کتامین هیدروکلراید، دارویی صناعی است که به آن هوش برگسستی می گویند. این ماده یک توهم زای بسیار قوی است. تأثیرات جسمانی آن شبیه به اثرات ناشی از فنسیکلیدین(گرد فرشته یاPCP) است. کتامین باعث نوعی توهم بصری می شود که اغلب برای مصرف کنندگان ال.اس.دی روی می دهد. کتامین در سال های دهه ۱۹۶۰ به شکل مایع به عنوان ماده ای هوشی بر در جراحی ساخته شد. پزشکان آن را در درمان سربازان جنگ ویتنام به کار میبردند. کتامین به عنوان یک هوش بر عمومی در انسان و حیوان عرضه می شود، ولی معمولاً فقط در اختیار دامپزشکان است.گرد کتامین در سال های دهه ۱۹۷۰ ساخته شد و عمدتاً به عنوان ماده تفریحی مصرف می شد. مصرف گسترده  ای نداشت، ولی در سال های دهه ۱۹۸۰، که به نام ویتامین K معروف شد، تا حدی مورد استقبال قرار گرفت. در سال های دهه ۱۹۹۰ با رواج محافل خوشگذرانی مصرف تفریحی کتامین بالا گرفت.بیشتر کتامین مصرفی در محافل و باشگاه ها، از داروخانه های مکزیک دزدیده می شدند. جوانان بسیاری در جنوب غربی ایالات متحده برای پیدا کردن کتامین از مرز می گذرند. در چند سال گذشته، کتامین زیادی از درمانگاه های دامپزشکی به سرقت رفته است.گرچه کتامین برای مصارف خاص پزشکی مجاز است، ولی مصرف آن برای تفریح ممنوع شده است. کتامین همراه با موادی مثلاستروئیدهای آنابولیک (مواد عضله ساز) در جدول ۳ مواد تحت نظارت قرار دارد. مواد این جدول کاربرد مجاز پزشکی دارند، ولی ممکن است مورد سوء مصرف هم قرار گیرند و اعتیادآور باشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد