آشنایی با کیست های ناحیه پوپلیته


آشنایی با کیست های ناحیه پوپلیته

آشنایی با کیست های ناحیه پوپلیته

 

بورسیت سمی ممبرانو

بورس سمی ممبرانو بین سر داخلی عضله گاسترکنمیوس و سمی ممبرانوس قرار گرفته است. در معاینه علایم به شکل تورم کیستیک در پشت زانو در نزدیکی کندیل داخلی می باشد. معمولاً (خصوصاً در بچه ها) به درمان نیازی نیست. در صورت بزرگ شدن بیش از حد، این کیست باید با جراحی برداشته شود.کیست بیکر (Bakers cyst) کیست بیکر در واقع ناشی از هرنیه شدن فضای سینویال زانو است که باعث ایجاد ساکهای محتوی مایع در سمت پشت و پایین زانو میشود. معمولاً ایجاد کیست بیکر ثانویه به حالاتی است که مایع به طور دایم در فضای سینویال زانو وجود دارد (مثلاً RA یا DJD) درمان معمولاً شامل برطرف کردن علت زمینه ای است. در صورت بزرگی بیش از حد کیست به جراحی نیاز خواهیم داشت گاهی هنگام جداشدن لیگمان داخلی زانو از کندیل داخلی، در زیر لیگمان هماتوم ایجاد میشود هنگامی که این هماتوم کلسیفیه شود از ترم بیماری Pellegrini-Sticda استفاده می شود. بیمار به طور دایم در طرف مدیال زانو احساس ناراحتی میکند. در معاینه تندرنس و ضخیم شدگی موضعی لیگمان مشهود است. درمان با انجام حرکات اکتیوزانو صورت میگیرد،

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد