آشنایی را راه های پیشگیری از صدمات دندانی


آشنایی را راه های پیشگیری از صدمات دندانی

آشنایی را راه های پیشگیری از صدمات دندانی

 

 اگر شکستگی باعث قفل شدن فک پایین و انسداد راه تنفسی بیمار شد، باید بلافاصله اقدام به باز کردن دهان، تخلیه دهان و باز کردن راه تنفس نمود. باز کردن دهان در این حالت روش خاصی دارد که نیاز به آموزش قبلی می باشد. بطور کلی ان آسیبهای دندانی غالبأ قابل درمان بوده و نیابد موجب هراس والدين گردد.

 گرچه معمولا درمان دندانهای آسیب دیده کاری مشکل و طولانی و پرمخاطره است ولی با همکاری والدین و دقت و مهارت دندانپزشک متخصص کودکان معمولا با موفقیت همراه می گردد

پیشگیری از صدمات دندانی

قدم اول پیشگیری آگاهی خود والدین از خطراتی است که فرزند عزیزشان را تهدید می کند. قدم بعدی مراقبت از کودکان هنگام بازی و رهانكردن آنها و اقدام سوم آموزش کودکان از چگونگی حفاظت از خود و رعایت اصول مراقبت شخصی می باشد. قدم بعدی رعایت نکات ایمنی برای کودکان می باشد. استفاده از محافظ دهان، هنگام ورزش که هم اکنون در بسیاری از کشورها اجباری است.

کودکانی که دندانهای بیرون زده و نامرتب دارند، در معرض خطر بیشتری هستند. باید دانست که ضربه به دندانهای شیری می تواند موجب آسیب دندانهای دائمی زیرین گردد. بسیاری از دندانهایی که ضربه خورده و ظاهر مشکلی پیدا نکرده اند، پس از مدتی که ممکن است تا یک سال هم طول بکشد، دچار عفونت شده و باعث از دست رفتن دندان میگردد؛ لذا هر گونه ضربه به دندانها هر چقدر هم خفيف باشد، نباید کوچک شمرد. مراجعه به دندانپزشک و بررسی وضعیت سلامت دندان می تواند از عوارض بعدی جلوگیری کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد