آشنایی کامل با انواع درد زایمان کاذب


آشنایی کامل با انواع  درد زایمان کاذب

آشنایی کامل با انواع درد زایمان کاذب

 

تشخیص درد زایمان کاذب از درد زایمان حقیقی تشخیص درد زایمان حقیقی همیشه از درد زایمان کاذب آسان نیست. ولی چند ویژگی کلی وجود دارد که می تواند در تشخیص علایمی که با آن مواجه می شوید کمک کند که آیا درد زایمان شما شروع شده است یا نه.

به طور کلی، درد زایمان کاذب است اگر انقباضات شما:

 نامنظم باشد و به تناوب افزایش پیدا نکند و هنگام تغییر وضعیت، راه رفتن یا استراحت کردن از بین برود

 به طور خاص ناراحت کننده نباشد

فقط در زیر شکم به وجود آید

 به شدت ناراحت کننده نباشد از طرف دیگر، به احتمال زیاد با درد زایمان حقیقی روبه رویید اگر انقباضات شما:

دفعات آن به طور ثابت بیشتر، شدیدتر و ناراحت کننده تر بشود تقریبأ ۴۰ تا ۶۰ ثانیه ادامه داشته باشد

در حین تغییر وضعیت، راه رفتن یا استراحت کردن از بین نرود

 با چکیدن مایع همراه باشد (به خاطر پارگی پرده های جنینی)

حرف زدن عادی مشکل یا غیرممکن شود

در امتداد بالای شکم کشیده شود یا در کمر قرار گرفته باشد، و به سمت جلوی بدن پخش شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد