آمادگی جسمانی ویژه بانوان


آمادگی جسمانی ویژه بانوان

آمادگی جسمانی ویژه بانوان

 اگر چه درباره فعالیت های جسمانی و دویدن به عنوان وسیله ای موثر جهت کسب آمادگی جسمانی، کتاب های زیادی به چاپ رسیده است، ولی کتابی که ویژه آمادگی جسمانی بانوان باشد، کمتر به رشته تحریر در آمده است. بسیاری از بانوان ممکن است دوست نداشته باشند بدوند و یا به عللی نتوانند بدوند، لکن برای کسب آمادگی جسمانی راه های زیادی وجود دارد. در ضمن، اطلاعات ناقصی که در مورد رژیم غذایی، تمرینات ورزشی و کنترل وزن به این افراد داده می شود، جز این که بانوان را گمراه کرده و باعث اتلاف وقت و پول آنها شود، حاصل دیگری ندارد.به هر حال، ما سعی داریم تا آن جا که ممکن است، اطلاعات لازم را در اختیار بانوان قرار دهیم. همچنین به شما بانوان محترم بگوییم که چگونه از ثمرات مثبت آمادگی جسمانی ویژه بانوان برخوردار شوید. به امید این که بعد از پایان مطالعه این کتاب، به هر وسیله ممکن بتوانید به فعالیت جسمانی بپردازید. ممکن است فعالیت یا فعالیت هایی را پیدا کنید که واقعاً از انجام آنها لذت ببرید و آمادگی جسمانی شما را هم در حد مطلوبی نگه دارد. ما فواید حتمی از تمرینات آمادگی جسمانی را برای شما بانوان گرامی بیان میکنیم. با تمرینات ورزشی، قلب ما با کارایی بیشتری کار میکند. همچنین با حفظ و کنترل وزن می توانیم بر فشارهای روحی مسلط شویم و به طور کلی، احساسی بهتری از بدن خود داشته باشیم. با در نظر گرفتن این فواید، اگر میخواهید راجع به آمادگی جسمانی و شروع تمرینات آن اطلاعات بیشتری داشته باشید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد