آمادگی جسمانی چیست؟


آمادگی جسمانی چیست؟

آمادگی جسمانی چیست؟

 آمادگی جسمانی توسط متخصصان چنین تعریف شده است: توانایی ادامه فعالیت های روزمره بدون احساس فشار یا خستگی و نیز توانایی مقابله با وضعیت های اضطراری در طول زندگی.  این تعریف به این معنی است که آمادگی جسمانی بر حسب میزان فعالیت انجام شده توسط هر فرد، با دیگری تفاوت دارد. پس، مفهوم آماده بودن از نظر بدنی در افراد مختلف متفاوت است.  این موضوع قابل اهمیت است و باید آن را به خاطر سپرد که مقدار آمادگی جسمانی در هر فرد بر حسب شرایط جسمانی و مقدار فعالیتی که در روز انجام می دهد، فرق میکند. آمادگی جسمانی، مقوله ای ماورای زنده بودن و توانایی ادامه زندگی است.  آماده بودن بدن، یعنی فرد بتواند در اوقات فراغت بدون احساس خستگی به انجام فعالیت بپردازد؛ ونیز در انجام کارهای منزل احساس خستگی، درد یا فشار نکند؛ به طور کلی، احساس نکندکه در مدت کوتاهی از پا در می آید. تمام این ها به این معنی است که باید از نظر بدنی، چنان فعال باشید که درباره خود، بدن و وزنتان احساس خوبی داشته باشید.  اگر بدنی آماده داشته باشید، انرژی تمام کارهایی را که می خواهید انجام دهید، دارید. البته این بدان مفهوم نیست که ما به شما بگوییم: این فعالیت را انجام دهید و آن را انجام ندهید. ولی اگر با انجام فعالیت هایی ، معتقد شدید از نظر بدنی نسبت به گذشته بهتر شده اید 

حقایقی درباره آمادگی جسمانی

۱- کسب آمادگی جسمانی آن قدر ساده نیست که به آسانی بتوان به آن دست یافت؛ بلکه باید برایش تلاش و فعالیت کنید.۲- وقتی آمادگی جسمانی به حد مطلوب برسد، حفظ آن آسان است؛ ولی همواره باید کار و تمرین کنید.۳- آمادگی جسمانی با نشستن و خوابیدن به دست نمی آید۴- آمادگی جسمانی با ۳۰ دقیقه فعالیت در یک هفته و یا در چند روز به دست نمی آید. اگر فرم بدن شما چندان مناسب نیست، در این صورت یک، دو یا چند ماه فرصت لازم است تا به آمادگی مطلوب برسید.۵- آمادگی جسمانی تنها با رژیم غذایی به دست نمی آید.۶- آمادگی جسمانی یعنی تمرین و فعالیت بدنی که توأم با عرق کردن باشد۷- آمادگی جسمانی به نظم فردی نیازمند است. هیچ کس نمی تواند شما را وادار به فعالیت کند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد