آمادگی قلبی و عروقی در زنان مسن


آمادگی قلبی و عروقی در زنان مسن

آمادگی قلبی و عروقی در زنان مسن

  به طور کلی، حداکثر توان هوازی (حداکثر اکسیژن مصرفی در هر دقیقه) برای تخمین آمادگی قلبی و عروقی که با افزایش سن کاهش مییابد به کار میرود. زن پنجاه ساله فعال با زن کم تحرک سی ساله ممکن است از نظر حداکثر اکسیژن مصرفی در هر دقیقه برابر باشد. این در حالی است که ورزشکاران ماهر در سن هفتاد تا هشتاد سالگی میتوانند با زنان کم تحرک بسیار جوان برابر باشند . در تحقیقات مرکز پژوهش های قلب بیان شده که بروز بیماری با انجام فعالیت های ورزشی ارتباط معکوس دارد. هرچند اطلاعات در مورد جمعیت های بزرگ بر کاهش خطی حداکثر اکسیژن مصرفی با افزایش سن اشاره می کند، ولی زنان ممکن است این جریان را عملاً معکوس نموده و حداکثر اکسیژن مصرفی را با فعالیت بیشتر افزایش دهند. هادوک و همکارانش در تحقیقی بر روی زنان یائسه تأثیرات هورمون درمانی و فعالیت بدنی را روی عوامل خطرساز بیماری قلبی مورد آزمایش قراردادند و گزارش کردند که، علت اصلی افزایش کل کلسترول و تری گلیسرید سرم و کاهش سطوح لیپوپروتئین پرچگالی (HDL) در دوران یائسگی به دلیل تغییرات در اوضاع هورمونی و عدم کارایی استروژن است. به همین دلیل، درمان جایگزین استروژن میتواند سبب کاهش خطر بیماری های قلبی شود. البته در این تحقیق گزارش شده که به همراه درمان جایگزینی استروژن، تری گلیسرید افزایش مییابد و میتوان با استفاده از پروژسترون این افزایش را جبران کرد. در همین تحقیق هادوک اشاره به تأثیرات فعالیت بدنی و تمرین هوازی کرده است که به طور کلی از طریق افزایش سطوح HDL و کاهش تری گلیسرید و فیبرینوژن خطر بیماری قلبی را کاهش می دهد . ورزش برونده قلب را بهتر و بیشتر میکند؛ لذا با هر ضربان قلب، خون بیشتری در عضلات جریان مییابد و به آنها اکسیژن بیشتری می رساند. در نتیجه شخص می تواند بدون احساس خستگی کار بیشتری انجام دهد . اگر یک زن مسن برنامه پیاده روی خوب و سریعی را شروع کند ممکن است ابتدا پس از یک یا دو کیلومتر راه رفتن احساس خستگی کند، ولی پس از یک ماه میتواند به راحتی ۴ یا ۵ کیلومتر راهپیمایی کند، زیرا قلب او برونده بهتری پیدا میکند و در حالت استراحت ضربان قلب آهسته تر و آرامتر خواهد شد؛ لذا احتمال بروز بیماری های قلبی خطرناک کمتر خواهد شد. اگر در تمام دوران زندگی خود ورزش کرده اید این کار را در درون یائسگی و پس از آن هم ادامه دهید. بهترین ورزش برای سالمندان پیاده روی در هوای خوب و سالم است و اگر چنین موقعیتی وجود نداشت می توان از شنا کردن و دوچرخه ثابت استفاده نمود. البته ضروری است قبل از شروع برنامه به پزشک متخصص قلب و عروقی مراجعه کرده تا از سلامتی قلب اطمینان حاصل شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد