آموزش تصویری ماساژ به سبک آفریقایی در طب سنتی


آموزش تصویری ماساژ به سبک  آفریقایی در طب سنتی

آموزش تصویری ماساژ به سبک  آفریقایی در طب سنتی

ماساژ آفریقایی

در بیشتر مناطق آفریقا، ماساژ بخشی از مراقبت روزانه کودک است. روش های ماساژ از یک فرهنگ آفریقایی تا فرهنگ دیگر آن سرزمین متفاوت است، چنانکه استفاده از روغن نیز همین گونه است. مادران نیجریه ای از روغن دانه ها ياروغن نارگیل استفاده می کنند، در حالی که درغنا از روغن درخت محلی به نام شیه استفاده می کنند. این روغن مصرف خوراکی دارد و در صنعت صابون سازی هم به کار میرود. ماساژی که به طور سنتی بعد از حمام انجام می شود، از بدو تولد شروع شده و تا سه یا چهارسالگی ادامه پیدا می کند برای شروع، ماساژ هر روزه انجام می شود، ولی بزرگ تر شد، تعداد دفعات ماساژ دادن اوبه  حدود سه یا چهار بار در هفته کاهش مییابد.روش هایی که آفریقایی ها برای ماساژ استفاده می کنند، تکنیک هایی محکم و قدرتی است آن ها احساس می کنند حرکات شدید و قوی باعث رشد توان کودک و قابلیت انعطاف بدن او خواهد شد

مالش گرمuntitledhhhhhhh

در بعضی از نواحی آفریقا، کودک را بعد از حمام در حوله ای میپیچند و روی دامان مادر قرار می دهند. مادر سرتاسر بدن کودک را در پارچه ای گرم پیچیده و مالش میدهد تا برای ماساژ عضلات را آرام و آماده کند. در طول چند ماه اول، سر او را نیز مشت و مال میدهند. این کار را با این عقیده انجام می دهند که شکل جمجمه را نیز می توان تغییر داد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد