آموزش تصویری ماساژ مچ


آموزش تصویری ماساژ مچ

آموزش تصویری ماساژ مچ

ماساژ مچ

پا هر کسی که دچار رگ به رگ شدن یا در رفتگی مچ پا شده باشد تصدیق خواهد کرد که مچ پا مهمترین بخشی بدن ماست. یک ناحیه ی کوچک و انعطاف پذیر که کف پا را با سایر نقاط بدن مربوط میسازد. این اندام به عنوان اصلیترین عضو برای جذب ضربات عمل میکند و تمامی وزن ما را تحمل می نماید. این عضله نیز مثل سایر عضلات به راحتی دچار گرفتگی و خشکی میگردد، خشکی در این عضلات بسیار آسیب زاتر خواهد بود. اگر چنین فرآیندی در ناحیه ی مچ پا شکل گیرد. جریان آزادانه ی انرژی بین کف پا و بالای پا مختل خواهد شد و تنشی میتواند در پا منتشر شده و موجب بروز مشکلات زیادی برای سایر نقاط بدن از جمله کمر باشد. ماساژ منظم پا می تواند به پیشگیری از این اختلال کمک کند.

11

روی کف زمین بنشینید. یکی از پاها را در دست بگیرید و شروع به چرخاندن مجپا کنید. اگر می توانید مچ پا را به صورت یک دایره ی کوچک کامل بچرخانید. اگر در اینحرکت متوجه گرفتگی عضلات و محدودیت حرکت شدید، باز هم به حرکت خود ادامه دهید. هر وقت مناسب دیدید جهت حرکت را عوض کنید.

20

در حالی که شست خود را درست زیر استخوان مچ پا قرار می دهد اجازه دهیدانگشت شستتان کمی به طرف جلوی پا حرکت کند. گودی کوچکی خواهد یافت کهنقطه SP۵ را در خود گرفته است. میتوانید با تحریک این نقطه، خستگی پاها را بر طرف کنید و درد مچ را برطرف سازید.

21


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد