آموزش تصویری ماساژ پا


آموزش تصویری ماساژ پا

آموزش تصویری ماساژ پا

هنوز هم ایستاده ام

عضلات پایین پا بیشترین مقدار کشیدگی عضلانی را در طولی روز تجربه میکنند. هنگام راه رفتن، دویدن و پریدن این عضلات بیش از سایر عضلات متأثر میگردند. بنابراین تعجبی ندارد اگر ماهیچه های ساق پا اغلب منقبض، پراز تنش و مستعد برای کرامپ و واریس باشند. ماساژ پاها میتواند تنش انبار شده در این عضلات را آزاد ساخته و جریان خون را در آنها افزایش دهد و بدین شکل قابلیت کافی را به آنها برگرداند. ممکن است عضلات ساق پا هنگام لمس دردناک و حساس باشند اما ماساژ آنها برای رفع انسداد انرژی و به جریان انداختن آن در تمام بدن ضروری است این برنامه را میتوانید در حالی که روی کف اتاق نشسته اید انجام دهید تا ماساژ پاها برایتان راحت تر باشد.10۱. روی زمین بنشینید. پای خود را روی پای دیگر قرار دهید و تمام عضلات ساق پا را به شکل ورزدادن خمیر، ماساژ دهید. اگر نقطهای در این ناحیه منقبض یا حساس بود، با کمک انگشت شست آن را ماساژ داده و شل کنید.22۲. اگر دو انگشت شست خود را پشت ساق پا قرار دهید، سایر انگشتان که روی ساقپا قرار گرفته اند می توانند به خوبی عضله روی ساق را در امتداد استخوان ساقی ماساژ دهند. از تمام انگشتان برای ماساژ این عضله که اغلب کاملاً منقبض و خشک است، بهرهگیرید. 22۳. در طول پیشروی سربازان چینی در سال ۱۹۳۴، سربازان برای این که بتوانند 6000مایل را راهپیمایی کنند از تحریک نقطه  ST۳۶ استفاده میکردند. این نقطه را میتوانید چهار انگشت پایین تر از نوک کشکک زانو، در گودی بین استخوان ساق پا و استخوان بیرونی پیدا کنید. تحریک این نقطه نه تنها انرژی را در کلی بدن تقویت میکند بلکه خستگی را از پاها رفع کرده، سردرد را برطرف می سازد و به سیستم ایمنی بدن قدرت می بخشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد