آموزش تصویری نرمش سینه…


آموزش تصویری نرمش سینه…

آموزش تصویری نرمش سینه...

به سینه خود نیز توجه کنید

مهم ترین اندامهای ما، یعنی قلب و ریه ها، در قفسی سینه قرار دارند. قلب مسئول به جریان درآوردن خون است و بدین شکل تمام قسمتهای بدن را تغذیه میکند. ریهها نیز اکسیژن حیاتی را برای بدن به ارمغان میآورند و علاوه بر این دفع دی اکسیدکربن را نیز بر عهده دارند. این دو اندام مهم، حیاتی و حساسی توسط دندهها، که چون بشکهای محکم آنها را در برگرفته اند محافظت می شوند. ایجاد تنش و گرفتگی در عضلات سینه میتواند موجب گرفتگی و انقباضی شانهها، بالای پشت و دندهها شود که بدین شکلی عملی تنفسی مشکلی می شود. تنفسی عمیق و کامل برای سلامتی بدن بسیار مهم است زیرا نه تنها اکسیژن بیشتری برای خون فراهم می کند بلکه علاوه بر این اندام های داخلی را ماساژ می دهد، کارکرد بهتر و مناسبتر سیستم لنفاوی را فراهم می آورد و به بالارفتن انرژی کلی بدن کمک میکند. انجام ماساژ پنج دقیقه ای، به طور منظم، تنش انباشته شده بر روی عضلات این منطقه را برطرف میکند و شما احساسخواهید کرد وزنه ای از روی سینه تان برداشته شده است.7  ۱. کار خود را با یک نفس عمیق و آرام آغاز کنید. دستها را باز کنید، درست مثل اینکه میخواهید کسی را در آغوش بگیرید. این حرکت عضلات سینه را کشش میدهد ومنبسط میکنید   4۲. دستهای خود را تقریباً مشت کنید و به آرامی بر روی سینه، پهلوها و شکم بکوبید. حتی اگر مایلید صدای تارزان را نیز تقلید کنید. این حرکت انرژی را تقویت میکند.   9۳. از انگشتان هر دو دست خود بهره بگیرید و ماهیچه های قفسه صدری را که درست در زیر استخوان ترقوه قرار دارد لمس کنید. هر نقطهای را که دچار انقباض و گرفتگی است و یا هنگام لمس حساس است را بیابید. زمانی را صرف ماساژ این نقاط، با کمک حرکات دوار و کوچک نمایید و یا حداقل تنها به لرزاندن و تکان دادن انگشتانتانبسنده کنید تا این عضلات شل شوند.   6 ۴. اکنون نقطه ی ۱ LUکه حدود یک اینچ (۲/۵ سانتیمتر) پایین تر از استخوان ترقوه، روی اولین دنده قرار گرفته است را با انگشتان خود تحریک کنید. از این نقطه استفاده نمود.   7۵. در پایان، دست خود را بلند کنید و از انگشتان و یا کف دست دیگر برای ماساز عضلات پهلو بهره گیرید. با نوک انگشتان خود عضلات این ناحیه را بگیرید و تکان دهید تا شلی و رهاشوند اما به خاطر داشته باشید که در هنگام ماساژ نفس خود را حبس کنید.اکنون مسلماً تنفس شما به شکل قابل ملاحظهای آسان تر و بهتر شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد