آموزش تصویری نرمش های گردن در طب سنتی..


آموزش تصویری نرمش های گردن در طب سنتی..

آموزش تصویری نرمش های گردن در طب سنتی..

نرمش های گردن

هر کسی که یک بار گرفتگی گردن را تجربه کرده باشد میداند که یک گردن خشک و بدون حرکت تا چه اندازه میتواند دردناک و ناراحت کننده باشد. علاوه بر این برای چنین فردی روشن است که در زندگی روزانه، گردن ما چه قدر کار انجام بستگی دارد.کمی خم کردن چانه به خارج می تواند وضعیت سر بر روی گردن را غیر متعادل سازد که خود موجب وارد آمدن فشار بیش از حد بر روی ماهیچه های گردن است. بدین شکلی حرکات گردن محدود میگردد. از سوی دیگر ضعف این عضلات، سردرد، خستگی چشم و حتی جابه جایی مهره های گردن را به دنبال خواهد داشت.بهتر است هر روز زمانی را برای برطرف ساختن تنش های انباشته شده در گردن، متعادل کردن گردن و اطمینان یافتن از قرار گرفتن آن در زاویه ای مناسب اختصاص دهید.  71.شانه های خود را راحت نگه دارید. به آرامی سرخود را به طرف شانه ی راستتانخم کنید تا جایی که کشش عضلات را در سمت چپ گردن به خوبی حس کنید. سپس این حرکت را برای سمت مقابل نیز تکرار کنید و بعد سرتان را جای اول در مرکز، بین دوشانه قرار دهید.۲. اکنون اجازه دهید سرتان به آرامی به طرف پایین سقوط کند. این حرکت بهعضلات پشت گردن اجازه میدهد که کشیده شوند و تنش در آنها برطرف شود. سرخودرا به آرامی به عقب برگردانید و این حرکت را دو بار تکرار کنید. هر بار اجازه دهید در صورت امکان وزن سر بر کشش ماهیچههای گردن کمی بیافزاید.  u ۳. این حرکت شبیه حرکت قبل است اما به جای این که مستقیماً به پایین نگاه کنیدکمی به چپ متمایل شوید. در حالی که سرتان به طرف پایین حرکت میکند باید حسکنید که ماهیچه های گردن و شانه هایتان کشیده میشوند.4.سر خود را به آرامی بچرخانید و به راست نگاه کنید سپس دوباره به جای اول برگردید و حرکت سرخود را تا جایی که کاملا به سمت چپ نگاه می کنید ادامه دهید. چند بار این حرکت را تکرار کنید و هر بار سعی کنید سرتان کمی بیشتر به طرف چپ یاعضلات این ناحیه نشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد