آموزش ماساژ و بازی با گوش ها در طب سنتی


آموزش ماساژ و بازی با گوش ها در طب سنتی

آموزش ماساژ و بازی با گوش ها در طب سنتی 

ماساژ و بازی با گوش ها

گرچه گوش ها یکی حساسی ترین قسمتها در آناتومی بدن انسان هستند.اما از بخش هایی به شمار میآیند که ما توجه بسیار کمی به آنها داریم. شنوایی یکی از حواسی است که هیچ وقت از کار بازنمیایستد، حتی زمانی که خواب هستیم. بنابراین شروع کنید، به گوشی هایتان شانس استراحت و آرامش بدهید.اگر آنها را ماساژ دهید از این که تا چه حد احساس آسودگی و آرامش خواهید شد.3۱. کار ماساژ را با گرفتن دو لاله ای گوش در میان انگشتانتان و کشیدن ملایم آنها به طرف پایین آغاز کنید. لاله ی گوشی را رهاکنید و ماساژ را دوباره با حرکت دادن لاله ها بهطرف بالا و هل دادن آن به طرف خارج و در آخر رو به بالا به پایان ببرید. سپس تمام ناحیه ای گوش را با مالیدن آرام این اندام بین شست و اولین انگشت ماساژ دهید.  ۲. در پشت گوش، نقاط فراوانی هست که برای رفع تنش و سردرد کاربرد دارند. این نقاط را در بالا و پایین گوشی ماساژ دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد