آموزش ماساژ و حرکات دهان و فک در طب سنتی


آموزش ماساژ و حرکات دهان و فک در طب سنتی

 آموزش ماساژ و حرکات دهان و فک در طب سنتی

ماساژ و حرکات دهان و فک

عضلات فک ما به شکلی طراحی شدهاند که به طور غیرارادی موجب بسته شدن دهان میگردند. برخی متخصصان تخمین زده اند نیرویی که موجب بسته ماندن دهان میگردد حدود ۲۴۲ کیلوگرم است. تنش اضافی در این اندام نه تنها عضلات فک را دچار خشکی میکند بلکه به دلیل این که فک با باقی جمجمه در ارتباط است می تواند عامل اصلی سردرد و مشکلات شنوایی و بینایی باشد. با ماساژ مستقیم این ناحیه می توانیم نه تنها خشکی عضلات فک را برطرف کنیم بلکه تنشی تمام عضلات صورت را نیز کاهش دهیم.20   ۱. اجازه دهید به آرامی به پایین سقوط کند و آن را آویزان نگه دارید. بگذارید فکتانبه مدت ۱۰ ثانیه باز بماند و سپس به آرامی آن را ببندید. این حرکت را چهار بار تکرار کنید و هر بار اجازه دهید باز شدن دهان با رهاکردن فک انجام شود.۲. اکنون دندانهای خود را به هم فشار دهید. این کار موجب خواهد شد که ماهیچه های فک مشخص شوند و راحتتر بتوانید آنها را تشخیص دهید. با سطح انگشتانتان این ماهیچه ها را با حرکات دوار کوچک فشار و ماساژ دهید. ماهیچه ها رازیرانگشتانتان لمس کنید و به آرامی خشکی آنها را با ماساژ برطرف سازید. اگر بخواهید، می توانید از کف دستهایتان برای ماساژ عمیق تر استفاده کنید. 18 ۳. نوک انگشتهای خود را روی ماهیچه های فک قرار دهید و به آرامی آنها را به طرف پایین و دو گوشهای دهان بکشید. این کار به کاهش فشار در این ناحیه کمکدردناک باشد اما فواید آن به قدری زیاد است که ارزش انجام این کار را دارد.۴. نقطه ی GB۲ را در گودی واقع در پایین هر گوش پیدا کنید. ممکن  است فشار دادن این نقطه کمی موجب درد شود اما ماساژ آن برای رها ساختن عضلات فک از تنش و همچنین برطرف ساختن دندان درد فوق العاده مفید است.  17 ۵. از تمام انگشتان برای رفع تنش در ماهیچه های اطراف دهان استفاده کنید. اینکار هم زمان جریان خون لثه ها را نیز تقویت میکند.۶. نوک انگشتان خود را روی پل ستخوان گونه، در بالای گونه ها دو طرف آنها قراردهید. سپس انگشتان شست را زیر چانه در امتداد گونه ها بگذارید و استخوان فک را میان انگشتان بفشارید. این کار علاوه بر این که غدد بزاقی را تحریک میکند، تنش و گرفتگی این ناحیه را نیز بهبود میبخشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد