آموزش ماساژ پیشانی و گیجگاه در طب سنتی…


آموزش ماساژ پیشانی و گیجگاه در طب سنتی…

 آموزش ماساژ پیشانی و گیجگاه در طب سنتی...

ماساژ پیشانی و گیجگاه

زمانی که نگرانیم یا سعی می کنیم افکار خود را متمرکز کنیم ماهیچه هایپیشانی و گیجگاه در حالت تنش و انقباض قرار دارند و چون مدت زمان زیادی ازاز عمر ما به نگرانی و تفکر میگذرد، رهاکردن این عضلات از تنشی از اهمیت ویژهایبرخوردار است.این برنامه برای کمک به رهاساختن این ماهیچه ها از تنش، افزایش جریانخون در این ناحیه، پیشگیری و درمان سردرد طراحی شده است و پس از انجاماین حرکات احساس آرامش می کنید و جوانتر به نظر می رسید. 91.انگشتان خود را به هم بچسبانید و نوک انگشتانتان را روبه روی هم، در میانپیشانی قرار دهید. به آرامی انگشتان خود را از هم جدا کنید و پوست پیشانی را با ملایمت از هم باز کنید و کمی به عقب بکشید. دوباره به میان پیشانی برگردید و این حرکت را پنج بار تکرار کنید. سپس از تمام سطح انگشتان استفاده کنید و ماهیچه های پیشانی را با فشار به شکل دوایر کوچک ماساژ دهید. از بالای پیشانی شروع کنید وحرکات خود را در عرضی پیشانی به صورت نواری به پایین ادامه دهید.۲. از دو انگشت خود استفاده کنید و آنها را میان دو ابرو، روی خطی که از بینی می گذرد به آرامی فشار دهید.۳. کار خود را با ضرب گرفتن روی پیشانی و نواحی گیجگاه به پایان ببرید. این کار موجب خواهد شد که احساس انرژی بیشتری نمایید. 10

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد