آموزش پدر مادری کردن در کنار علایم ام اس


آموزش پدر مادری کردن در کنار علایم ام اس

آموزش پدر مادری کردن در کنار علایم ام اس

 

* از آنان بخواهید دور خودشان بچرخند تا سرشان گیج برود. وقتی که گیج هستند به آنها بگویید، چیزی که حس می کنند، شبیه همان سرگیجهای دکته ابراز کردن تغییرات خلقی خیلی مشکل تر است، اما توضیح دادن آنها به همان اندازه اهمیت دارد. کودکان به خوبی میدانند چه زمانی شما خلقتان تنگ است یا افسردهاید. و سریعا فرض را بر این میگذارند که مسبب، آنها هستند  به خصوص اگر مستقیم یا غیرمستقیم، عصبانیتتان را به سوی آنها نشانه بروید. بنابراین بد نیست که اگر ، دچار نوسانات خلقی هستید، در موردش با آنها صحبت کنید. و حتماً این موضوع را به ایشان گوشزد نمایید که آنها باعث این تغییرات خلقي شما نیستند./

با احتمالاً شما هم در مورد اینکه والدین در قبال فرزندانشان باید قادر به چه کارهایی را باشند، نظراتی برای خود دارید. اگر هنوز فرزندی ندارید، میتوانید تصور کنید پدرو مادر تان چه کارهایی برایتان انجام دادهاند. اگر در حال حاضر صاحب فرزندی او هستید، احتمالا مشغول مقایسهاید که اوضاع قبل از ابتلا به ام اسی چگونه بود و اکنون احساستان چیست. بههرحال احتمالاً نگران این موضوعید که ام اس چه   تأثیری در عملکرد فرزندتان می تواند بگذارد یا خواهد گذاشت. بنابراین در این مبحث، ما در مورد راههای آشنایی و کنار آمدن شما با عوارض بیماری و همینطور در مورد انعطاف پذیری بیشتر به عنوان یک پدر یا مادر مبتلا به ام اسی، صحبت  خواهیم کرد.

من آنقدر خسته ام که قبل از همه به رخت خواب میرم اگر دچار خستگی ناشی از ام اس هستید، میدانید چنانچه بر سر انجام کارهایتانمانعی ایجاد شود راههای دیگری برای آن متصور نیستید - دفعتا احساس می کنیداز انرژی تخلیه شده اید متأسفانه، ظاهرا خستگی ناشی از ام اس زمانی که بچهها از مدرسه به خانه برمیگردند، وقتی باید شام تهیه شود و عصر که خانواده در کنار یکدیگر هستند، به اوج خود میرسد. وقتی از کار روزانه ی طولانی به خانه برمی گردید، احتمالا دیگر برای هیچ چیز یا هیچ کس انرژی ندارید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد