آناتومی و فیزیولوژی قلب و سیستم گردش خون


آناتومی و فیزیولوژی قلب و سیستم گردش خون

آناتومی و فیزیولوژی قلب و سیستم گردش خون

سیستم گردش خون مسئول پمپ نمودن خون در بدن است. سیستم گردش خون را می توان به سیستم آب شهر تشبیه نمود که دارای یک ایستگاه پمپ مرکزی (قلب)، شبکه ای از لوله ها (عروق خونی) که با تمام قسمتهای سیستم ارتباط دارد (بدن) و مایع (خون) است. پس از اینکه ریه ها، اکسیژن را وارد جریان خون می نمایند، این خون روشن به قلب میرود تا آن را به سایر قسمت ها بدن پمپ کند. سلولهای بدن، اکسیژن و مواد غذایی را از خون جذاب نموده و مواد دفعی (مانند دی اکسیدکربن) را به درون آن رها می سازند. خون این مواد را برای دفع به درون ریه ها و کلیه ها میبرد. در ریه ها، خون دی اکسیدکربن را با اکسیژن تبادل نموده و سیکل گردش مجدداً شروع میگردد. قلب انسان از چهار حفره تشکیل شده که دو حفره در سمت است و دو حفره در سمت چپ قرار دارد. حفرات بالایی قلب، دهلیز نامیده میشوند. دهلیز راست از وریدهای بدن و دهلیز چپ از وریدهای ریه ها خون دریافت میکند. دهلیز راست خون تیره و حاوی CO۲، دهلیز چپ خون روشن و حاوی O۲ را دریافت میکنند.حفره های پایینی قلب بطن های راست و چپ نام دارند. بطن راست، خون را به درون ریه ها و بطن چپ خون را به کل بدن پمپ می کند. بطن چپ عضلانیترین حفره قلب است. چهار حفره قلب با توالی متناسبی با هم همکاری میکنند تا خون را به درون ریه ها و سایر قسمت های بدن پمپ نمایند.دریچه های یک طرفه در قلب و وریدها باعث می شوند که خون در سیستم گردش خون تنها در یک جهت جریان یابد. شریان ها، خون را با فشار از قلب خارج می کنند و به این دلیل دیواره ضخیمی دارند. شریانهایی که به قلب نزدیک تر هستند نسبتاً بزرگ بوده (cm ۲-۳ قطر دارند)، اما با دور شدن از قلب کوچکتر می شوند. سه شریان بزرگ بدن شامل شریان گردن (کاروتید)، شریان ران (فمورال) و شریان مچ دست (رادیال) هستند. از آنجا که این شریان ها بین یک ساختار استخوانی و پوست قرار می گیرند، برای لمس نبض (Pulse) بیمار به کار گرفته می شوند. مویرگها کوچکترین اجزاء سیستم گردش خون هستند. برخی از مویرگها آنقدر کوچکند که در هر زمان تنها یک سلول قرمز می تواند از آنها عبور نماید. در سطح مویرگی، اکسیژن و مواد غذایی از خون خارج و در اختیار سلول های بدن قرار میگیرد و از طرف دیگر دی اکسیدکربن و سایر فرآورده های دفعی از سلول های بافت به سلولهای خونی وارد می شوند و سپس به ریه برمیگردند. وریدها لوله هایی با دیواره های نازک در سیستم گردش خون هستند که خون را به قلب برمیگردانند و خون تیره حاوی CO۲( دیاکسیدکربن) در آنها جریان دارد. خون چندین جزء دارد: یک مایع شفاف (Plasma)، گلبولهای قرمز، گلبول سفید و پلاکتها (platelets) رنگ قرمز خون به وجود گلبوهای قرمز مرتبط است که اکسیژن را از ریه به سمت بافت های بدن برده و دی اکسیدکربن را به ریه ها برمیگرداند. گلبولهای سفید خون، جنگجویان با عفونت نامیده می شوند زیرا این سلولها باکتری و سایر ارگانیسمهای ایجادکننده بیماری را از بین میبرند. پلاکت ها آغازکنندگان فرایند انعقاد خون هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد