آنچه باید درباره ویتامینP بدانید..!


آنچه باید درباره ویتامینP بدانید..!

آنچه باید درباره ویتامینP بدانید..!

 ویتامینP

معمولا به ویتامین P ویتامین پرقدرت اطلاق میشود که شامل بایو فلاوونوئیدهای مرکبات و روتین و هسپریدین  است. از ویتامین های محلول در آب و شامل مواد مفید سیترین- روتین- هسپریدین و فلاوون ها و فلاوونول ها  میباشد. واحد و جذب آن در بدن لازم است.فلاوونوئیدها همان مادهای هستند که C اندازهگیری آن میلیگرم است. برای فعالیت های ویتامین رنگ زرد و نارنجی را در مرکبات موجب میشوند. یا قابلیت نفوذ Permeability از کلمه P معمولا بایو فلاوونوئیدها در نفوذ هرچه بهتر در رگهای موئین مؤثر هستند (و حرف گرفته شده است) و مهمترین فعالیت فلاوونوئیدها تأمین قدرت و استحکام مویرگها و تنظیم جذب در آنها میباشد.این ماده به کمک میکند که سلامتی نسوج ارتباطی تأمین شود. تا به حال مقدار مورد نیاز روزانه برای آن تعیین نشده ولی اغلب C ویتامین مبانی علمی غذادرمانی و رژیمهای غذایی و کاربرد در حدود ۱۰۰ C کارشناسان تغذیه، مقدار مصرف روزانه را چنین تعریف میکنند که برای مصرف هر ۵۰۰ میلیگرم ویتامین میلیگرم از بایو فلاوونوئیدها لازم است.در اثر اکسیده شدن جلوگیری میکنند و برای استحکام جدار رگهای موئین و جلوگیری از پاره C این ویتامین از هدر رفتن ویتامین شدن آنها مؤثر است. مقاومت در برابر عفونت بدن را افزایش میدهد. از خونریزی لثه ها جلوگیری میکند و به سلامت آنها را افزایش میدهد.و برای درمان سرگیجه که ناشی از بیماری گوش داخلی باشد کمک میکند. C کمک میکند. اثر ویتامین کمبود آن در بدن ممکن است موجب پاره شدن و ضعیف شدن استحکام جدار رگهای موئین شود. بهترین منابع این ویتامین، قسمت پوسته سفید پیه مانند قسمت داخلی پوست مرکبات نظیر گریپفروت و لیمو و پرتقال است. بعلاوه در زردآلو- گیلاس و تورم میوه گل سرخ  نیز یافت میشود. عرضه میشود، که در آن به نسبت ۵۰۰ میلی گرم از بایو فلاوونوئیدها و ۵۰ میلیگرم از هریک از C -Complex معمولا بعنوان روتین و هسپریدین وجود دارد. اگر مقدار روتین و هسپریدین به اندازه مساوی نباشد بههرحال مقدار روتین باید دو برابر هسپریدین باشد. مصرف معمولی روتین و هسپریدین هربار ۱۰۰ میلی گرم و سه بار در روز است. این ویتامین در اثر پختن مواد غذایی در آب و حرارت و نور و در مجاورت اکسیژن و دود از بین میرود. در دوران یائسگی توأم با مواد فوق به زنان در موارد گر گرفتن و سایر ناراحتیها خیلی کمک میکند. اگر در موقع مسواک زدن C مصرف ویتامین T از لثه ها خون بیاید مصرف مقدار کافی روتین و هسپریدین کمک خواهد کرد.و بالاخره در مورد سایر ویتامینها به ویتامین های معمولا در خاصیت انعقاد خون و تشکیل پلاکتهای T اشاره میشود که البته اطلاعات وسیعی از آنها در دست نیست. ویتامین U و خون مؤثر است بنابراین با این خاصیت ممکن است در درمان شکلهایی از کمخونی و بیماری هموفیلی کمک کند. منابع طبیعی اطلاعاتی در اختیار است.معروف است T حتی کمتر از ویتامین U تخم کنجد و زرده تخممرغ است. در مورد ویتامین T مهم ویتامین که برای التیام زخمها اثر مفیدی دارد ولی پزشکان در اینباره متفق القول نیستند. منبع طبیعی مهم آن کلم است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد