آنچه باید درباره کلسترول بدانید..!


آنچه باید درباره کلسترول بدانید..!

آنچه باید درباره کلسترول بدانید..!

اندازه گیری کلسترول

کلسترول چربی است که در سلولهای بدن و خون شما وجود دارد. هر روز کبد ۱۰۰۰ میلی گرم کلسترول از چربی های اشباع نشده تولید می کند و حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلی گرم هم در غذاهای مصرفی مثل تخم مرغ، گوشت قرمز، ماهی و لبنیات وجود دارد. مقداری کلسترول برای اعمال بدن لازم است. اما کلسترول زیاد باعث انسداد شریان ها و بیماری عروقی کرونر قلب می شود.دو نوع چربی در غذاهای مصرفی وجود دارند: چربی اشباع و غیراشباع، چربی های اشباع در گوشت قرمز یافت میشود و از علل افزایش کلسترول هستند. اگر شما چربی های اشباع شده را زیاد مصرف کنید، کبد، کلسترول زیادی تولید میکند و مقدار زیادی کلسترول وارد گردش خون شده و در نهایت شریان ها را مسدود میکند.شما هم می توانید کلسترول تام خون (روش قدیمیتر) و یا کلسترول LDL (باد) و HDL (خوب) را جداگانه اندازه بگیرید. شخصی که کلسترول تام بیش از ۲۹۰ دارد دو برابر شخصی که کلسترول تام کمتر از ه ۲۰ دارد، به حملات قلبی مبتلا می شود. اما به یاد داشته باشید که ارتباط کلسترول بالا و حمله قلبی در زنان مثل مردان نیست. کلسترول LDL کم و HDL زیاد برای حفظ سلامتی ضروری است.اگر فشار خون شما طبیعی نیست، شاید بخواهید در خانه آن را اندازه گیری کنید. زیرا استرسی کمتر و اندازهگیری دقیق تر است. شیوهٔ صحیح کارکرد با دستگاه را یاد بگیرید.از پزشک متخصص بخواهید آزمایشی کامل چربی را برای شما درخواست کند. در این آزمایش، هر دو نوع کلسترول و نیز تریگلیسرید - نوع دیگری از چربیهای غذایی که می تواند عروق را مسدودکند - اندازهگیری میشوند. آزمایش کامل چربیها بهتر از اندازه گیری کلسترول تام به تنهایی است. در اینجا، تفسیر نتایج آزمایش برای زنان آورده شده است (به یاد داشته باشید هر چه HDL بیشتر باشد، بهتر است).- میزان کلسترول HDL حدود ۵۵ (میلی گرم در دسی لیتر g) ایدهآل است.- میزان کلسترول HDL ۴۵ یا کمتر از آن، پایین و نامناسب است- میزان کلسترول HDL ه ۷ یا بیشتر از آن کاملا مناسب است.به ازاء هر ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر افزایش HDL، ریسک حملهٔ قلبی ه ۵ درصد کم می شود. برنامهٔ ملی آموزش کلسترول در امریکا، توصیه میکند که زنان بالاتر از ۲۰ سال، هر ۵ سال یک بار، کلسترول خود را اندازهگیری نمایند. اگر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی قرار دارید، اگر وزنتان به مقدار زیاد بالا یا پایین رفته باشد و یا بیمار بودهاید، باید دفعات اندازهگیری کلسترول را افزایش دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد