آنچه باید در مورد و اکسیناسیون بدانید..!


آنچه باید در مورد و اکسیناسیون بدانید..!

آنچه باید در مورد واکسیناسیون بدانید..!

واکسیناسیون

برنامه واکسیناسیون (ایمن سازی) در قرن حاضر باعث نجات جان میلیونها نفر از طریق از بین بردن همه گیری های آبله، آنفلوانزا، دیفتری، فلج اطفال، سیاه سرفه شده است که به طور دوره ای بین مردم شیوع می یافتند و هزاران نفر را در یک زمان از پا در می آوردند. موفقیت این برنامه ها به حدی بوده است که برخی از مردم تصور می کنند واکسن در بسیاری از موارد دیگر ضرورتی ندارد و یا عوارض واکنش به واکسن زیان آورتر از خود بیماری است. این !طرز تفکر خطرناک است برنامه های واکسیناسیون را تا از بین رفتن کامل بیماری نمی توان خاتمه داد. از میان کلیه بیماریهای عفونی انسان، این موفقیت تنها در مورد آبله به دست آمده است. غیرمعقول بودن واکسیناسیون اجباری را می توان از نمونهٔ انگلستان و ژاپن که چند سال قبل واکسیناسیون معمول سیاه سرفه را رها کردند، متوجه شد. بعد از دو سال ۱۰۰ هزار مورد بیماری در انگلستان گزارش شد که ۲۸ مورد آن به مرگ منجر شد. در ژاپن ۱۳ هزار مورد ابتلا و ۴۰ مورد مرگ گزارش شد. حتی در امریکا ۱۰۰۰ مورد سیاه سرفه در ۱۰ درصد از کودکانی که از برنامه های واکسیناسیون دبستان بهره مند نشده بودند، گزارش شد. این در حالی است که شیوع واکنش شدید نسبت به واکسن سیاه، سرفه تقریباً هیچ است.در موارد بسیار نادر واکنش شدید نسبت به واکسن باعث آسیب در اثر واکسن های فلج اطفال، دوگانه، سرخک، اوریون، سرخ جه می شود، در حال حاضر هیچ شرکت بیمه ای جبران خسارت وارده را به عهده نمی گیرد. بزرگسالان این اعتقاد که واکسنها در دوران کودکی تزریق می شود و مردم بعد از رسیدن به سن بلوغ یا کاملاً ایمن شده اند و یا دیگر نیازی به واکسن ندارند به طور گسترده مورد پذیرش واقع شده است. اما هیچ چیز گویاتر از واقعیت نیست. هزاران نفر از افراد بزرگسال سالانه به علت بیماریهایی که در صورت واکسیناسیون مناسب به آن مبتلا نمی شدند، از پا در می آیند. در سنینی که واکسیناسیون اطفال اجرا میشود ممکن است بیماریهایی که اغلب درکودکان دیده می شود، شایع نباشند و افرادی که واکسن نزده اند احتمالاً خیلی دیرتر از سنین مورد انتظار در معرض بیماری قرار میگیرند. امروزه در خوابگاه های دانشگاهی هنوز مواردی از شیوع سرخک در میان برخی دانشجویان واکسن نزده، دیده میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد