آنچه باید در مورد پارگی جفت بدانید…!!


آنچه باید در مورد پارگی جفت بدانید…!!

آنچه باید در مورد پارگی جفت بدانید...!!

 پارگی جفتی در برخی از خانم ها، جفت قبل از اتمام دوران بارداری از دیواره رحم جدا می شود. به این وضعیت پارگی جفتی (که گاهی اوقات نیز جدا شدن زودرس جفت یا جدا شدن جفتی) گفته می شود. شکل ۲-۱۵ این مورد را نشان میدهد. پارگی جفتی یک دلیل شایع خونریزی در سه ماهه ی سوم است.از آنجا که خون یک ماده ی محرک برای عضلات رحم است، همچنین می تواند موجب درد زودرس و درد شکمی شود، رؤیت پارگی در بررسی اولتراسون دشوار است، مگر آنکه کاملا زیاد باشد. بنابراین در بسیاری از موارد، دکترها تنها پس از رد هر نوع علت احتمالی دیگری برای خونریزی، می توانند آن را تشخیص بدهند. ندرتا، پارگی جفتی به طور ناگهانی پیش می آید، و در صورتی که مقدار جدا شدگی در حد کافی زیاد باشد، ممکن است زایمان فوری ضرورت یابددر صورتی که با پارگی جفتی جزئی مواجه شوید، ممکن است پزشکتان به شما استراحت مطلق توصیه کند. او همچنین دوران بارداری شما را دقیق تر تحت نظر می گیرد تا از عدم بروز عوارض جانبی ناشی از مشکل بر روی جنین اطمینان یابد.تشخيص مشکلات مربوط به مایع و کیسه ی آمنیوتیکهمان طور که می دانید، جنین در یک «کیسه ی آب» رشد می کند که به کيسهی آمنیوتیک معروف، و شامل مایع آمنیوتیک است، حجم این مایع در طول بخش اول دوران بارداری افزایش می یابد و در ۳۴ هفتگی به حداکثر میزان خود می رسد، پس از آن، حجم مایع به تدریج کاسته می شود. علم پزشکی هنوز به طور دقیق کشف نکرده است که چه مکانیزمی حجم مایع آمنیوتیک را تنظیم می کند؛ هرچند می دانیم جنین در مقدار مایع موجود در کیسه نقش دارد.در طول نیمه ی دوم دوران بارداری مایع آمنیوتیک اساسا شامل ادرار جنین است، جنین در درون کیسه ادرار می کند و س پس مایع را نیز می بلعد. مایع در اطراف ریه های جنین جریان می یابد که در تکامل ریه ها کمک می کند گاهی ممکن است پزشکی نسبت به بالا یا پایین بودن مقدار مایع آمنیوتیک مشکوک شود، و ممکن است برای بررسی اوضاع یک سونوگرافی انجام دهد. افزایش یا کاهش جزئی در مقدار مایع آمنیوتیک، معمولا مشکلی نیست. ولی تفاوت های زیاد در حجم مایع آمنیوتیک ممکن است نشانه ای از سایر مشکلات باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد