آنچه به راحتی زندگی را به تباهی می کشد …


آنچه به راحتی زندگی را به تباهی می کشد …

آنچه به راحتی زندگی را به تباهی می کشد ...

  بعضی از زنها دوست دارند شوهر خود را خار و خفیف کرده، با او مانند بچه کوچک رفتار و در انظار تحقیرش کنند،اما همین که شوهر روی از آنها بر میگرداند و در اظهار علاقه و عشق کوتاهی می کند، عصبانی و ناراحت می شوند و احساساتشان را جریحه دار میگردد.خودداری زن از نشان دادن احساسات در جواب گرمی و شوق همسر، رفته رفته روابط زناشوئی را بی معنی و سست خواهد کرد.بعضی از زنها چنان از شوهرانشان سخن میگویند که تصور میرود اینان حاکم مطلق خانه خود هستند و مرد خانواده آنها واقعاً یک احمق به تمام معنی است.حتی تصور حضور افراد غریبه هم جلوی بددهنی و بد گویی آنها را نسبت به شوهرانشان نمی گیرد.آنها پشت سر هم از رفتار شوهر خود انتقاد کرده، با منطق تو خالی خود، آنها را می کوبند وبه آن ها احترام نمی گذارندو این یکی از رفتارهایی است که زندگی را کم کم به تباهی می کشاند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد