آنچه درباره کلسترول باید دانست!!( قسمت اول)


آنچه درباره کلسترول باید دانست!!( قسمت اول)

آنچه درباره کلسترول باید دانست!

مقدمتأببینیم مگرکلسترول فائدهای هم برای انسان دارد؟ البته. یا مثلا تب کردن در هر بیماری مگر فایدهای هم دارد؟ کاملاً چطور؟ ملاحظه کنید اصولاً تب نشانه دفاع بدن است در برابر بیماری من باب مثال اگر بیماری مبتلا به سینه پهلو (ذت الریه) شد، اگر تب نداشته باشد این نشانه خطر است برای بیمار، در این موقع پزشک ولو شده یک تب مصنوعی برای بیمار ایجاد میکند که از آن تب برای شفای بیماراستفاده میشود، کلسترول هم همینطور است. اصولاً کلسترول یا چربی خون یک قسم که نیست بلکه بطور کلی دو قسم کلسترول داریم: Low - Density - Lipoproteins Le LDL - N پائین که این نوع چربی یا این نوع کلسترول خیلی بد و مضر است. این همان کلسترولی است که به جدار شرائین میچسبد و در تمام بدن و اعضای رئیسه بدن اخلال ایجاد میکند.High - Density Lipoproteins Le HDL - بالا این قسم کلسترول خوب است و مضر نمیباشد یعنی نه فقط مضر نمی باشد بلکه قسمتی از کلسترول بدن را هم با خود میگیرد و به کبد برمیگرداند تا بمراحل بعد برساند یا مورد استفاده قرار گیرد. پس ملاحظه فرمودید که یک قسم کلسترولی مفید و خوب هم داریم منتها هنگامیکه خون را برای آزمایش به آزمایشگاه میفرستیم معمولا کلسترول LDL تعیین می شود اما امکان دارد که کلسترول HDL موجود باشد اما چون در بیمار عوارضی و علائم بیماری مشاهده میشود. بنابراین بهتر است و لازم است که کلیه آزمایشهای دیگر از این مریض بعمل آید تا تکلیف بیماری کاملاً تعیین شود و دلیل (بالا بودن) LDL او معلوم گردد. اما در هر حال شب را بیمار نباید چیزی با شام و یا غذاخورده باشد بلکه باید حتماً صبح ناشتا به آزمایشگاه برود. طبق آمار بدست آمده در انگلستان بیماری قلبی بزرگترین کشنده اشخاص است، بقسمی که از هر ۴ زن یک نفر و از هر ۳ مرد یک نفر بعلت عارضه قلبی از بین می روند (لطفاً خوب دقت بفرمائید این که عرض شد و با طلاعتان رسید سند رسمی است چرا بخصوص  باطلاع رسانده شد برای اینکه وقتی به اغلب اشخاص گفته میشود که مثلاً سیگار نکشید چربی حیوانی میل نکنید، غذای سرخ شده یا چربی حیوانی میل نکنید در پاسخ میگویند. که ای بابا چرا در اروپا و یا آمریکا که آن همه سیگار میشکند و غذاهای چرب میخورند چیزی شان نمی شود.

مراقبت از قلب خیلی آسان است مواظبت از کلسترول خونتان و اندازه صحیح آن باشید تا از خطرات احتمالی ناراحتی های قلبی برحذر بمانید.

حالا ملاحظه فرمودید که بیماری قلبی بزرگترین کشنده افراد در انگلستان است. بگذریم و برویم سر اصل موضوع و بدنباله آمار، صحبت از مرگ ومیر بین خانمها و آقایان بود، حد متوسط عمر آن هم سالم سالم خیلی چشمگیر است، باز بقسمی که از هر ۶ نفر مرد یک نفر بسن ۴۰ سالگی میرسد و بین خانمها از هنگامیکه بسن یائسگی میرسند از ناراحتی قلبی شاکی هستند. البته باین سن که رسیدند خانمها بیشتر از آقایان ناراحتی قلبی خواهند داشت. بینیم دلیل این امر چیست؟ آیا کلسترول مقصر است؟ در پاسخ می توان گفت که (ای) کلسترول را هم می توان تاحدی مقصر دانست چرا؟ بهمان دلیلی که در مقدمه باطلاع رسید. که کلسترول بیچاره هم خوب است، و هم بد و مضر آنوقتی که خوب است برای اینکه بدن ما یک مقدار معین کلسترول لازم دارد برای اینکه قسمت اعظم اعمالی حیاتی بدن ما بوسیله همان کلسترول (خوب) انجام میشود، اما ناراحتی و عارضه قلبی موقعی پیدا می شود که این کلسترول از آن مقدار لازم طبیعی زیادتر شود. آنچه درباره کلسترول باید دانست!!( قسمت دوم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد