آنچه منتظرش بودید….اکسیر جوانی!!!


آنچه منتظرش بودید….اکسیر جوانی!!!

آنچه منتظرش بودید....اکسیر جوانی!!!

چه کنیم که پیرنشویم؟

وقتی کار خوبی برای پیران انجام می دهید بشما اولین دعائی که میکنند میگویند (پیر شوی انشاء اله) ولیکن من این دعا را نفرین میدانم و من در ازاء آن کار نیک و عمل پسندیده بشما میگویم (پیر نشوی انشاء اله، بلکه یکصد سال عمر بکنی اما جوان بمانی انشاء اله) بلی بلکه تا ۹۰-۱۰۰ سالگی جوان بمانی انشاءال...، با قوای جوانی، شاداب، با نشاط و فعالی، مفید بحال جامعه نه سربار، نه اینکه در ۳۰ سالگی پیر بشوی و از فعالیت و نشاط باز بمانی.

اصولاً در مقدمه بد نیست بدانیم که سن چیست و هر کسی چند قسم سن دارد؟ سن بر دو قسم است: سن بیولوژی و سن کرونولوژی، باین قسم سن بیولوژی: یعنی سن سلول های بدن انسان، یعنی سلول های بدن انسان ممکن است تا ۸۰-۹۰ سالگی با دوری جستن از سموم، الکل، دخانیات، چربی حیوانی، جوان بماند، برعکس ممکن است ولو در ۲۰- ۳۰ سالگی با افراط در جذب سموم گفته شده پیر و فرتوت و ناتوان گردد، این شخص را نمیتوان گفت ۳۰ ساله بلکه از سن کرونولوژی  یعنی سنی که چند سال و ماه از او گذشته است، بقول قدیمی ها چند بهار را گذرانده است، اگر ۸۰ بهار را گذرانده است ۸۰ ساله است و بهمین طریق بهارهای دیگر را، مردم فکر می کنند که پیری با ناتوانی همراه است در حالیکه همان قسم که گفته شد چنین نیست، چنین شخصی را مسن میتوان گفت اما ناتوان و شکسته نمیتوان گفت. اصولا فکر اینکه کسی بگوید من چون مسن شده ام پس پیر و ناتوان شده ام، خود این فکر غلط است و خود موجب و سبب ناتوانی و شکستگی خواهد گردید، تلقین به از میدان دررفتگی خواهد کرد خودنگرانی و یاس موجبات پیری و شکستگی و بوجود آمدن چین و چروک های ظاهری را در صورت و رگها و شرائین و قلب را در باطن  به وجود می اورد

پس اولین شرط حفظ جوانی و اجتناب از پیری و ناتوانی و شکستگی خودداری از بوجود آوردن و برانگیختن عواطف منفی است، عواطف منفی عبارتند از خشم و حسد و اندوه و غصه های بی مورد، خشم و حسد و کینه از عواطف منفی ای هستند که نه فقط موجبات پیری و ناتوانی را بوجود میآورند بلکه از موجبات اصلی و اولیه سکته های قلبی و مغزی هم میباشند. . در مواقع خشم و غضب کلیه ترشحات داخلی بدن، هورمون ها، اعمال اعصاب مختل می شوند، جهاز هاضمه کار اصلی خود را انجام دست و انگشتان بوجود میآید، مغز کار اصلی خود را انجام نمی دهد و...

بالنتیجه سموم در بدن جمع شده شخص را در همان موقع پیر می کند پسی وقتی ما اصول اولیه و شرایط اصلی پیر شدن را بدانیم دیگر موردی ندارد که ما از پیر شدن بترسیم زیرا چون علل پیری را میدانیم بنابراین می توانیم از آن علل و موجبات دوری کنیم. نخستین اشتباه  پرخوری است، اینان میگویند (مایه عیش آدمی شکم است) در صورتیکه باور کنید (مایه مرگ آدمی شکم است)، بلی غذا خوردن مهم است اما (نه چندان بخورکز دهانت برآید  

پرخوری بخصوص خوردن گوشت و چربی و شیرینی اضافی شکم را متسع، کبد را خسته، کلیه را خراب موجبات در بدن جمع می شوند، مقدار اسیداوریک در خون زیاد شده نقرس بوجود می آید همراه با سایر ناراحتی ها از قبیل رماتیسم ها، دردهای مفصلی، چربی در اطراف قلب و کبد جمع شده این هر دو بخصوصقلب از انجام وظیفه اصلی خود باز میماند، جریان خون در کبد و معده مختل شده هر دو از فعالیت اصلی و حیاتی خود بازمی مانند و موجبات ناتوانی و سستی و پیری زودرس شخص را بوجود میاورند، یکی دیگر همانا سوءهاضمه است و سوء هاضمه بلای بزرگی است از هر حیث و هر جهت، از طرف دیگر سوء هاضمه موهبت بزرگ طبیعی است، باین معنی که زنگ خطری است که از طرف طبیعت زده می شود و بشخص میگوید: از غذاخوردن بیشتر خودداری کن، نخور تا آنچه که در معده داری رد شود بعد بخور اما آدم پرخور مگر گوش شنوا دارد، اگر آن شخصی گوش شنوا داشت باین روز نمی افتاد آن شکم پیه دار و آن گردن کلفت و آن رنگ زرد مسموم و آن فشار خون زیاد و آن نفس تنگی را از کجا پیدا می کرد؟


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد