آنچه که باید درباره التهاب آلت تناسلی زنانه بدانید….


آنچه که باید درباره التهاب آلت تناسلی زنانه بدانید….

آنچه که باید درباره التهاب آلت تناسلی زنانه بدانید....

  این التهاب تنها آلت تناسلی خارجی را شامل می شود و واژن در آن درگیر نمی شود (واژن مجرایی است که آلت تناسلی خارجی را به دهانه رحم وصل میکند). آلت تناسلی زنانه از دو چین پوستی کوچک و بزرگ (لب کوچک و لب بزرگ)، زائدهای بسیار حساس و تحریک پذیر بنام کلیتوریس، مجرای خروجی ادرار و تعدادی غده تشکیل شده است.  عفونت با ارگانیسمهای مختلف از جمله ویروس هرپس و ارگانیسم تریکوموناز و نیز عفونت با قارچ کاندیدا از عوامل مهم این التهاب به شمار میروند. این عفونتها در مصرف کنندگان مداوم آنتی بیوتیک، قرصهای جلوگیری از بارداری و بیماران دیابتی بیشتر دیده می شود. بعضی از بیماری های پوستی نظیر سوریازیس نیز می توانند باعث این التهاب شوند. درمان داروئی بر حسب عامل باید انجام شود.علائم ونشانه های معمولعلائم با توجه به عامل ایجاد کننده متغیر است:کاندیدا آلبیکانس - خارش ناحیه تناسلی خارجی(ولوا) که ممکن است بسیار شدید باشد، علامت کلیدی عفونت واژن بوسیله مخمر می باشد.- ترشح غلیظ پنیری شکل نیز معمول بوده اما ترشحات کم یا عدم وجود ترشحات،احتمال عفونت کاندیدایی را نفی نمی کند.- معاینه لگنی حاکی از وجود تکه های سفید چسبنده با حاشیه های قرمز رنگ است.- بدون بو؛- PH <4.5؛تریکوموناس واژینالیس: - معمول ترین علامت عفونت با تریکوموناس واژینالیس ترشحات واژنی سبز-سفید بد بو(گاهی شبیه بوی ماهی) و کف آلود می باشد.- ترشحات همراه با خارش و سوزش هستند.- معاینه لگنی ممکن است حاکی از وجود برآمدگی های قرمز در دهانه رحم یا پوشش داخلی واژن می باشد.- PH>5؛نایسریا گنوره آ: - با وجود آنکه گنوره آ ممکن است بدون علامت باشد،در طی سال های باروری علامت اولیه آن عفونت شدید دهانه رحم با ترشحات دردناک،خونی و چرک آلود،می باشد.- بدون بو؛- معاینه لگنی حاکی از وجود ترشحات دهانه رحم و حساس شدن در حفره لگن می باشد.- PH<4.5؛کلامیدیا تراکوماتیس: - کلامیدیا در 5%-10 زنانی که از نظر جنسی فعال هستند منجر به ایجاد عفونت گشته،اما معمولا تا پیشرفت عفونت های دیگر(به عنوان مثال در ناحیه دهانه رحم،لوله های فالوپ یا پیشابراه)،بدون علامت می باشد.پس از بروز عفونت های ممکن است منجر به بروز علائم بیماری التهابی لگن گردد.- بدون بو و ترشح؛- معاینه لگن ممکن است علائم بیماری التهابی لگن را نشان دهد- PH<4.5؛التهاب واژن غیرمشخص - علائم کلیدی بو و ترشح می باشند.- بو شبیه بوی ماهی یا بوی گندیدگی بوده و ترشحات خاکستری،یکنواخت،گاهی کف آلود یا ضخیم و خمیر مانند بوده و تحریک زا نیستند.- در معاینه لگنی علائم غیرمعمول مشاهده نمی شود.- PH>4.5؛ویروس هرپس: - علامت اولیه وجود وزیکول ها یا زخم های کوچک تناسلی است.- بدون بو و ترشح- بررسی لگنی حاکی از وجود وزیکول های چندتایی یا زخم های کوچک در دهانه رحم یا ناحیه خارجی تناسلی (لابیا) می باشد.- PH<4.5؛عللولوواژینیت در90% موارد در اثر یکی از سه ارگانیسم تریکوموناس واژینالیس،کاندیدا آلبیکانس یا گاردنرلا واژینال،ایجاد می شود.تریکوموناس واژینالیس:ارگانیسم تک سلولی که از طریق ارتباط جنسی انتقال می یابد.این ارگانیسم به بافت ها حمله ننموده و به ندرت مشکلات پیچیده و جدی ایجاد می نماید. کاندیدا آلبیکانس:عفونت کاندیدایی واژن(مخمری که در حالت طبیعی در دستگاه گوارشی زندگی می کند)به علت مصرف مکرر و زیاد آنتی بیوتیک ها،در طول 40 سال اخیر به شدت افزایش یافته است.آنتی بیوتیک ها فلور باکتریایی دوست را در دستگاه گوارشی و واژن از بین برده و به کاندیدا اجازه رشد شدید و انتقال آن از روده کوچک به واژن را می دهند.آلرژی ها نیز که باعث تخریب پوشش داخلی دستگاه گوارشی می گردند،گزارش گردیده است که باعث بروز مکرر رشد بیش از حد کاندیدا و عفونت واژینال می گردند.این مشکل با درمان آلرژی برطرف می گردد. التهاب واژن غیر مشخص:نوعی از التهاب واژن است که در اثر تریکومونا،گنوره آ یا کاندیدا ایجاد نشده و توسط علائم اولیه ترشحات خاکستری بدون اثر تحریکی و سوزش و بابوی شبیه ماهی شناخته می شود. بو در اثر تجزیه پروتئین ها توسط باکتری ها ایجاد شده و در اکثر موارد با افزایش PH به حدود 5/5-5 شدیدتر می شود: - گاردنرلا واژینالیس ارگانیسمی که دراکثر موارد التهاب واژن غیر اختصاصی شمرده می شود،و در 95% زنان مبتلا به التهاب واژن غیراختصاصی گزارش شده،اما در 40% زنان بدون التهاب واژن نیز دیده شده است.- اگرچه گاردنرلا در اثر شرایط بوجود آمده در التهاب واژن غیراختصاصی رشد می کند،اما شواهد حاکی از آن است که علت اولیه التهاب واژن غیراختصاصی باکتری های غیرهوازی می باشند:-گاردنرلا فاقد آنزیم هایی که آمین های مخصوص به التهاب واژن غیراختصاصی را تولید می کنند،می باشد و آنتی بیوتیک هایی که بیشترین اثر را در التهاب واژن غیر اختصاصی دارند،بیشتر برعلیه باکتری های غیرهوازی موثرند تا گاردنرلا.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد