آنچه که باید درباره زکام و سرماخوردگی بدانید…/قسمت اول


آنچه که باید درباره زکام و سرماخوردگی  بدانید…/قسمت اول

آنچه که باید درباره زکام و سرماخوردگی  بدانید...

 زکام و درمان آن: گفته اند زکام، در امراض است. لذا لازم میدانیم در این موضوع به تفصیلی صحبت کنیم: ذیلا مقاله دکتر کامبوز را ترجمه می کنیم.زمانی مرض را نتیجه ایجاد روش غلط در زندگانی نمی دانستند بلکه می پنداشتند مرضی در اثر دخول غول واجنه در تن تولید می شود و یا امر تصادفی است ولی امروز دیگر این عقاید باطل شده امروز به تجربه ثابت شده است. که زکام و سایر امراضی جهاز تنفسی کوششی است از طرف طبیعت برای پاک کردن ریه و سینه و معده از اخلاط، زیرا در صورت عدم رفع این اخلاط امراضی دیگر تولید میگردد.از آنجا که یگانه سبب زکام و سایر اختلالات جهاز تنفسی عدم پیروی از باید بخاطر داشته باشیم که یگانه وسیله برای رفع اینگونه امراض تغییر رژیم غذا است والا با پی در پی دوا خوردن نه فقط زکام را نمیتوان از بین ببرد بلکه بعضی اوقات امراض دیگر تولید میگردد. بهتر آنست که زکام را بگذاریم خود بخود برطرف گردد و یا اینکه روزه بگیریم و غذاهای ساده بخوریم در این باره دکتر آبر مسکن میگوید. آشامیدن تولید میگردد می توان سرماخوردگی را بمنزله جرقه ای دانست که باروت را منفجر میگرداند. تن بمنزله بشکه ای است پر از مواد زائد که باید دفعگردد و تغییرات جوی جرقه ای است که این بشکه را تحریک میکند. پس فقط هنگامیکه شخصی بسرماخوردگی دچار میگردد که تن از فضولات پاک نگشته باشد. چون قسمت اعظم مردم در الکل و شراب افراط میکنند و کمیت و کیفیت غذا را در نظر نمیگیرند لذا بزکام دچار میگردند، راه صحیح برای دفع زکام این نیست که جسم را با قرص و دوا پرکنیم بلکه این است که بوسیله امساک از دخول مواد سوختنی غذا جلوگیری کنیم، پس چاره زکام روزه گرفتن است. زمانی که من آگهی هائی که در روزنامه چاپ میکنند درباره اینکه فلان حب و فلان دوا برای زکام خوب است می خوانم سخت دلم بحال مردم بیچاره ای که تبلیغات آگهی دهنده را باور کرده قرص و دواهای عجیب و غریب میخورند میسوزد. زیرا با خوردن این سموم که بنام دوا فروخته میشود از اقدام طبیعت که دفع مواد زائده است جلوگیری میکنند و در نتیجه مواد زائده که در حقیقت یک نوع سم میباشد. در تن مانده موجب بروز امراض خطرناک مانند: رماتیسم و نقرس می شود. پس بهتر است شخصی مبتلا بزکام را بحال خود بگذارند تا بطور طبیعی دفع گردد. ولی همینکه دفع گردید رژیم غذائی خود را تغییر دهد تا زکام عود نکند.چنانکه میدانید فزونی مواد نشاسته ای و شکری علت العلل امراضش مجاری تنفسی است. پس از اصلاح رژیم غذائی باید از سوء هاضمه بطوریکه قبلاً گفته شده جلوگیری کرد. و همچنین از خروج ناگهانی در اتاق بسیار گرم بفضای سرد بایستی اجتناب کرد همیشه خود را از تغییر ناگهانی جوی محفوظ داشت.یک دانشمند دیگر میگوید: بلغم از ترشحات طبیعی است وقتی که بمقدار زیاد ترشح شود غشاء بینی متورم گردد آنوقت نشانه این است که مزاج مختل گردیده و زمینه مرضی دارد فراهم میگردد. باده خواران و کسانی که معتاد به دخانیات هستند خود را در معرض تغییرات جوی قرار میدهند بیشتر مستعد  امتلائ به زکام  را دارند چرا ؟ برای اینکه سیگار و الکل مستقیما به غشای بینی و سینه و معده صدمه می رساند و آنرا متورم میسازد و آنرا متورم میسازد ولی اغلب علت العلل زکام امتلاء معده و ضعف بنیه است چون علت العلل مرض این است باید با آن مبارزه کرد. ولی نه بوسیله دوا بلکه بوسیله دفع مواد زائده که موجب ابتلا معده گشته و این امر بوسیله امساک صورت میگیرد.آنچه که باید درباره زکام و سرماخوردگی  بدانید.../قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد