آپاندیسیت چیست؟


آپاندیسیت چیست؟

آپاندیسیت چیست؟

آپاندیسیت

آپاندیسیت، عبارت است از التهاب زایده کرمی شکل آپاندیس که در انتهای روده باریک قرار دارد.آپاندیسیت درمان طبی ندارد و اورژانس پزشکی محسوب می شود و باید فوراً تحت عمل جراحی قرار گیرد. چنانچه جراحی به تأخیر بیفتد ممکن است آپاندیس پاره شود و به بروز عفونت و حتی مرگ بیانجامد. آپاندیسیت شایع ترین اختلال حاد شکمی نیازمند جراحی فوری است.آپاندیسیت در هر سنی ممکن است ایجاد شود ولی شایع ترین سن بروز آن ۳۰-۱۰ سالگی است. آپاندیسیت در اثر انسداد سطح داخلی آن (که مجرا نامیده میشود) به وجود می آید. انسداد مزبور موجب افزایش فشار آپاندیس، اختلال جریان خون و التهاب آن می شود و در صورت عدم درمان به مرگ بافت آپاندیس و پارگی آن می انجامد. در اکثر موارد، آپاندیس در اثر وجود مدفوع در داخل آن مسدود می شود و آپاندیسیت روی می دهد. وجود عفونت باکتریایی یا ویروسی در دستگاه گوارش نیز میتواند باعث تورم گره های لنفاوی، و در نتیجه، تحت فشار قرار گرفتن آپاندیس و انسداد آن شود. به ندرت، ضربه های شکمی می توانند منجر به آپاندیسیت شوند. در برخی موارد، عوامل ژنتیکی، استعداد فرد را نسبت به انسداد مجرای آپاندیس و به دنبال آن، ابتلا به آپاندیسیت افزایش میدهند. در این موارد، آپاندیسیت در بعضی از افراد فامیل دیده میشود.

علایم آپاندیسیت

درد شکم که ابتدا از دور ناف آغاز می شود و سپس به سمت راست وپایین شکم انتقال مییابد دردمعمولاً در نقطهوسط خط فرضی میان ناف و ستیغ قدامی استخوان لگن راست، واقع در ربع تحتانی شکم احساس می شود. ایننقطه را نقطه مک برنی (MCBurney Spoint) مینامند.بی اشتهاییاستفراغیبوست یا اسهالعدم دفع گازهای رودهتب خفیف که بعد از سایر علایم آغاز می شود.تورم شکمممکن است تمام علایم در یک بیمار ایجاد نشوند. معمولاً درد با حرکت کردن، نفس عمیق، سرفه یا عطسه تشدید مییابد. ممکن است احساس زور و پیچ در شکم موجود باشد.برای تسکین درد آپاندیسیت نباید از مسهل و مسکن استفاده کرد زیرا این کار باعث مخفی شدن علایم بیماری می شود. در صورت وجود علایم آپاندیسیت، باید بیمار بلافاصله تحت نظر جراح قرار گیرد.

درمان آپاندیسیت

عبارت است از برداشتن آن از طریق عمل جراحی باز شکم یا با استفاده از لاپاروسکوپ.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد