آگاهی از تغییرات روحی در زمان بارداری 


آگاهی از تغییرات روحی در زمان بارداری 

آگاهی از  تغییرات روحی در زمان بارداری 

 

شما تنها نیستید، روحیه ی متغیر بخشی عادی از بارداری است، و شما تنها و اولین نی نیستید که آن را تجربه می کنید. پس خودتان را سرزنش نکنید. خانواده و دوستانتان شما را درک می کنند.

ممکن است تغییر روحیه ی شما مخصوصا در سه ماهه اول بارداری مشهود شود، زیرا بدنتان در حال انطباق با شرایط جدید خود است. ممکن است متوجه شوید نسبت به چیزهای کم اهمیتی عکس العمل شدید از خود نشان می دهید. مثلا، یک تبلیغ تلویزیونی لوس و پرسوز و گداز می تواند شما را به گریه بیندازد.

ممکن است نبودن دفترچهی قرارهای ملاقات تان در سر جای خود، شما را به وحشت بیندازد. شاید فروشندهی مغازه با خرد کردن تصادفی قرص تانتان باعث ش ود از عصبانیت دندان هایتان را روی هم بفشارید. نگران نباشید

ش ما فقط باردارید. چند نفس عمیق بکشید، برای پیاده روی بیرون بروید، یا فقط چشمانتان را ببندید و استراحت کوتاهی بکنید. این احساسات اغلب به همان سرعتی که به وجود می آید، گذراست.

زندگی با گرفتگی های عضلانی

گرفتگی های ساق پا یک ناراحتی شایع دوران بارداری است، و هرچه ماههای بارداری پیش برود، احتمال بروز آن به دفعات بیشتر وجود دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد