آگاهی از حقوق بیماران مبتلا به ام اس تحت قانون ADA


آگاهی از حقوق بیماران مبتلا به ام اس تحت قانون ADA

آگاهی از حقوق بیماران مبتلا به ام اس تحت قانون ADA

 

شد، تبعیض به دلیل معلولیت را - در استخدام، خدمات عمومی، اماکن عمومی و سرویس های تلفنی - قدغن کرد. در رابطه با بحث اشتغال، سخن ADA این است که  تصمیمات در مورد کادر اداری - استخدام، ترفیع، و اخراج - باید بدون درنظر گرفتن معلولیت فرد صورت گیرد. این بدان معناست که بندها و مواد ADA، که در این مبحث بدان ها میپردازیم، بهترین محافظ قانونی شما در محیط کار است. با وجود این، ADA جلیقهای ضدگلوله نیستا بنابراین بهتر است به آرامی پیش بروید و عجله نکنید.

بازگو کردن مسئله ام اس خود در محل کار

زمانی که مشغول تصمیم گیری در مورد این هستید که چه کسی در محل کارتان باید از موضوع ام اس شما مطلع شود، به خاطر داشته باشید افشای این مطلب در محیط کار عمدتاً باید بر پایهی میزان نیاز به اطلاعرسانی در این مورد باشد. بنابراین سؤالهای زیر را از خود بپرسید:

* چه کسانی باید موضوع را بدانند؟

* چرا باید بدانند؟

* به چه مقدار اطلاعات نیاز دارند؟

*بهترین طریق ممکن برای اطلاعرسانی به آنان چیست؟

وقت بگذارید و به دقت در مورد پاسخ سؤالات فوق بیندیشید. قبل از گفتن موضوع ام اسی خود به هر کسی در محل کار، باید در این مورد تحقیق کرده و با متخصصان امر مشورت کنید تا مطمئن شوید تصمیم درستی می گیرید. دلایل این همه احتیاط تقریبا روشن است: وقتی گفتید دیگر راه برگشتی وجود ندارد:

هیچگاه نمی شود مطمئن بود که دیگران قلبا خیرخواه شما هستند، به خصوص اگر علایق شما با آنها در تضاد باشد؛ این در حالی است که میخواهید تا آنجا که ممکن است گزینه ها و بیترین) رمان) برای علائیكررن په موقعی است بعد از اینکه تمام سؤالات لازم را پرسیدید، آمادهاید که شرایط را بررسی کرده و تصمیم بگیرید که آیا موضوع را با رئیس یا دیگر همکارانتان در میان بگذارید یا نه.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد