آگاه کردن مردم از مضرات آن !!


آگاه کردن مردم از مضرات آن !!

آگاه کردن مردم از مضرات آن !!

  ادامه رواج مواد محفلی، هم برای تفریح و هم برای آزار جنسی، گروه های دولتی و اجتماعی بسیاری را به شروع برنامه هایی برای افزایش سطح آگاهی درباره این مواد کشانده است. در ماه مارس ۲۰۰۳ در بخش لاریمر کلرادو، مبارزه  تهاجمی برای آگاهی به راه انداخته شد. هدف آن آموزشی ساکنان محل درباره  خطرات مواد تجاوز، از جمله GHB، رو هیپنول، و کتامین بود. به گفته  گیل آباربانل از مرکز درمان تجاوز جنسی در سانتا مانیکا کالیفرنیا، تخمین زده میشود ۱۵ تا ۲۰ درصد آزارهای جنسی با استفاده از مواد تجاوز بوده است. هدف مبارزه  تهاجمی برای آگاهی و حرکت های مشابه آن در تمام ایالات متحده برای آگاه کردن مردم از مواد تجاوز و چگونگی استفاده از آنها، آموزش مردم به حفاظت از خود و پرهیز از قربانی شدن با مواد تجاوز، و آموزش مردم درباره شک به این که قربانی آزار جنسی با استفاده از مواد شده اند، چه باید بکنند.یک برنامه  ملی برای مبارزه با گسترش مواد محفلی در نوامبر ۲۰۰۲ توسط «اداره  نظارت بر مواد» (DEA) به راه افتاد. هدف این برنامه که عملیات X-Out نام داشت آگاه کردن مردم امریکا از خطرات مواد محفلی و افزایش دستگیری های مرتبط با اکستازی و دیگر مواد محفلی بود. به طوری که آسا هاپینسون، مدیر DEA میگوید، «مصرف انفجاری اکستازی و مواد تجاوزگرانه در میان جوانان ما به سرعت به همه گیری میرسد. توزیع کنندگان و سازندگان بیوجدان اکستازی، رو هیپنول، GHB، کتامین، و دیگر مواد کمتر شناخته شده را در دسترسی افرادی قرار میدهند که اغلب به درستی اثرات ویرانگر آنها را نمیدانند.» عملیات X-Out چند هدف داشت:
  • دو برابر کردن تعداد تجسسات در مورد مواد محفلی در ایالات  متحده
  • افزایش نیروهای مبارزه با مواد محفلی در فرودگاه ها
  • افزایش بودجه  DEA در هلند، که مواد محفلی بسیاری در آنجا ساخته می شوند
  • ایجاد نیروی ناظر اینترنتی برای تجسس فروش مواد محفلی در اینترنت.
  • در همکاری با دیگر سازمان های ضد مواد، از جمله «مشارکت برای امریکای بدون مواد» و «شبکه  ملی تجاوز، اعتیاد، و زنای با محارم»، DEA امیدوار است که مردم را از خطرات مواد محفلی آگاه سازد. آسا هاچینسون میگوید، با فراخواندن همه ی دست اندرکاران ( والدین، دانش آموزان، معلمان، پزشکان، و کارکنان درمانی، همراه با مسئولان قضایی)، راه حلهایی در سطح عمومی پیدا خواهیم کرد. برنامه هایی از این دست، همراه با آموزش درباره ی خطرات مصرف مواد، ممکن است سرانجام جوانان را از به خطر افکندن سلامت و حتی زندگی خود با مصرف اکستازی و دیگر مواد محفلیبازدارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد