آیا اسهال خونی خطرناک است…؟؟/ قسمت اول


آیا اسهال خونی خطرناک است…؟؟/ قسمت اول

آیا اسهال خونی خطرناک است...؟؟

  اسهال خونی چگونه ایجاد می شود؟ علت اسهال خونی چیست؟ علائم اسهال خونی، طرز پیشگیری از اسهال خونی، درمان اسهال خونی کدام است. دوستی دارم که مدام از اسهال مینالید همیشه از درد روده ها و معده ناراحت و مرتب در پرهیز بود و غذا نمیخورد با وجود اینکه بیست و چهار سال بیشتر ندارد ولی از اینمدت قریب بیست سالش را اسهال داشت وقتی این  این دوست از معالجه خود مایوس شد تصمیم گرفت به المان مسافرت کند من وقتی از این موضوع مطلع شدم متأثر شدم زیرا بنظر من محال بود که در ایران نتوانند یک اسهال را معالجه کنند از دوستم خواستم که چند روز هم خود را در اختیار من بگذارد تا برای پایان دادن به سرگردانی و بیماری دوستم فداکاری کنم. ابتدا از او یک سلسله آزمایشهای مختلف بعمل آوردم معلوم شد در روده هاش مقدار زیادی انگل اسهال خونی یا (کیست آمیب دیسانتری) وجود دارد برای معالجه او کمر همت بستم و هرچه دارو بنظرم می رسید برایش تجویز کردم ولی پس از یکهفته با شکست مواجه شده و کوچکترین بهبودی ظاهر نشد تعجب کردم، از نو داروهای قوی تری تجویز کردم ولی باز تیرم بسنگ خورد. ناچار از دوستم خواهشی کردم قدم رنجه فرماید در منزل خودم چند روزی زیر نظر من بسر برد. دو روز پس از تشریف فرمائی متوجه شدم که باعث تمام این بدبختیها خودش می باشد و اطباء کوچکترین گناهی ندارند زیرا ایشان عادت دارند هر روز مقداری زیادی میوه را نشسته میلی کنند و عقیده داشتند که شستن میوه بوی عطر آنرا از بین میبرد و حتی هر سه چهار روز یکبار نیز مقداری سبزی خوردن که شاید بیک چارک میرسد نیمه شسته با نان میخورند. منظورم از نیمه شسته آن بود که تمام را پاک نکرده زیر شیر آب می گرفت و پس از آنکه چند لحظه آب روی آنها رد میکرد آنوقت سبزیها را پرپر می کرد و با نان میخورد و اگر در خلال خوردن سبزیها با مقدار کلی یا کثافت های پره ای سبزی مواجه میشد آنرا بکمک انگشت شست خود پاک میکرد. وقتی من از این موضوع آگاه شدم اول بمستخدم منزل سپردم بدون اجازه من از خروج آقا از خانه جلوگیری کند و تیم انسان است خیلی از تمایلات انسانی است که منجر به از بین رفتن انسان می شود. تو هیچ فکر نمیکنی که وقتی سیب را نشسته میخوری این سیب از موقعیکه روی درخت بوده تا موقعیکه بدست تو آمده هزار دست گشته. وقتی روی درخت بوده انواع و اقسام گرد و خاک مگس های آلوده و پر از میکروب و حشرات سمی روی آن نشسته اند وقتی از درخت چیده شده مدتی توی کاه و زمانی دست این فروشنده و گاه دست آن فروشنده بوده است. مخصوصاً که اغلب فروشنده هایک لنگی نمناکی در دست دارند که مرتباً تمام میوه ها را با آن تمیز میکنند که ظاهراً تمیر و خوب جلوه کند در صورتیکه همان لنگ کثیف پر از میلیونها میکروب است. آنوقت تو بخاطر آنکه عطر میوه خراب نشود اندکی بیشتر از بوی آن لذت ببری سلامتی خودت را مفت و رایگان بخطر انداخته ئی. باز کاشی فقط عیب تو میوه نشسته خوردن بود بدبختانه سبزی نیمه شسته خوردنت روی میوه خوردنت را سفید کرده است. گفتم دوست عزیز مگر نمیدانی که پای سبزی هائیکه ما میخوریم (کود انسانی) یعنی مدفوع این بیمار و آن سالم را نیز میریزند این کودها همه آلوده است منبع انواع و اقسام میکروبها و پارازیتها است این میکروبها بقدری کوچک هستند که با میکروسکب هم دیده نمیشوند و این حیوانات خطرناک روی ساقه سبزی و برگهای ان مینشینند بنابراین چطور تو انتظار داری با مالیدن انگشت خود روی آنها کثافاتشان پاک شود و از روی برگهای آن کنار بروند و اینها بقدری مقاوم هستند که گاه با اغلب ... مواد میکروب کش بآسانی از بین نمی روند آنوقت تو هر روز با کمال بی پروائی و خلوص نیت این میکروبها را لای نان میگذاری و میخوری و میخواهی را مرخصت هم خوب شود. اگر میل داری سبزی خوردن بخوری باید اول آنها را خوب پرپرکنی زیری آب چندبار بشوئی و بعد در محلول پرمنگنات دو پتاس نیم ساعت : بام بگذاری بماند آنوقت میتوانی با خیال راحت آن سبزی را بخوری و اسهال هخم نگیری بهر صورت وقتی که تازه متوجه شد م که سایر همکاران من نیز همین حرفها را باحضرت آقا زده اند ولی کجا بود گوش شنوا، لذا  بحکم وظیفه دوستی او را چند روز در منزل باجبار نگاه داشتم و حتی یک پرسبزی خوردن یا یک سیب نشسته بخورد و تمام داروهای لازم را نیز بزور و جبر با و خورانیدم و بالاخره با این نقشه توانستم آقا را از مسافرت بآلمان باز دارم. راستی آخر این دو، ست من در آلمان خجالت نمیکشید بگوید اسهال در ایران معالجه نشده حالا به آلمان آمده ام آنهم مرضی که صددرصد تقصیرش بگردن خودش بود یا بگردن سبزیها. خواننده عزیز، با گرم شدن هوا و نزدیک شدن فصل تابستان بازار اسهال رواج خواهد داشت و میوه و سبزی هم فراوان خواهد شد و این میوه ها به نوبه خود عامل مؤثری در ایجاد این مرضی بشمار میرود.آیا اسهال خونی خطرناک است...؟؟/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد