آیا اسهال خونی خطرناک است…؟؟/ قسمت دوم


آیا اسهال خونی خطرناک است…؟؟/ قسمت دوم
انواع اسهال: اسهال بطور کلی انواع و اقسام بسیار دارد ممکن است. در اثر میکروب ایجاد شود و ممکن است مسمومیت های مشابه آن باعث بروز اسهال گردد. و آنچه که از همه مهمتر است ممکن است پارازیتهای کوچک علت ظهور این بیماری باشد.اسهال خونی – اسهالی است که معمولاً علاوه بر اسهال مقداری خون نیز از راه روده از دستگاه گوارشی انسان دفع شود. اسهال خونی بدو دسته تقسیم میشود. میکروبی و پارازیتی که نوع اول آن زیاد مهم نیست ولی برعکس نوع دوم آن بسیار مهم است و پس از ابتلا تقریبا پارازیت های مولدان تا پایان عمر انسان در روده ها باقی میماند. پارازیت اسهال چیست: پارازیت یا انگل مولد اسهال خونی، جانوری است که فقط از یک سلول تشکیل شده این جانور (آمیت) نام دارد و از خطرناکترین پارازیت های روی زمین بشمار میرود. آمیت معمولاً جانوری زنخوار نیست ولی در تحت شرایطی معین جانور خون خواری می شود و به ندار روده ها حمله کرده آنها را زخمی میکند و خونی که توأم با اسهال از روده میی رد همان خونی است که از محل این زخمها جریان پیدا میکند. البتهگاهی این خونریزی کم و زمانی زیاد است.علائم اسهال خونی: اسهال خونی دارای علائم واضحی است که حتی غیر طبیب نیز می تواند براحتی آنرا تشخیص دهد. مهمترین علامت اسهال خونی (درد) رودهها و باصطلاح پیچ زدن آنها است که درد معمولاً با صدا کردن رودهها و حرکت شدید آنها همراه است باید اضافه کنم که ممکن است اشخاص که اسهال خونی دارند. اسهال نداشته باشند و حتی مبتلا به یبوست باشند. ولی خون در همه حال وجود دارد.پیشگیری اسهال خونی: اسهال خونی را در اثر موادی که به پارازیت این مرض آلوده باشند ایجاد می شود. مثلاً فرض کنید که شخصی اسهال خونی داشته باشد همین شخص می تواند مستراحی را الوده به پارازیت مذکور کند. و بالاخره وقتی فضولات انسانی بصورت کودبار پای سبزی های خوراکی داده شود این پارازیت سبزیها را هم آلوده میکند و لای بلای آنها مخفی می شود آنوقت وقتی شما سبزی خوردن میخورید و با یکی دو بار شستن آن خیال می کنید سبزی پاک شده است. این سبزی و مهمان ناخوانده یعنی آمیت وارد روده شده در انجا شروع بفعالیت میکند و به جدار روده ها حمله میکند البته آنچه میان سبزیهای آلوده وجود دارد خود آمیت نیست بلکه تخم آنست که پس از وارد شدن در روده پوسته خود را پاره کرده و خالی می شود. البته اسهال خونی ممکن است بوسیله آب آلوده به مگس و غیره نیز بانسان سرایت کند.درمان: بهترین درمان اسهال خونی در حال حاضر داروهائی است که دارای ید باشد مانند قرص Emetuinیا آنتروویوفورم و بالاخره آنتیبیوتیک های ب جدید در درمان این امراض نقش مؤثری بازی میکند."آیا اسهال خونی خطرناک است...؟؟/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد