آیا ام اس یک بیماری ارثی است..؟


آیا ام اس یک بیماری ارثی است..؟

آیا ام اس یک بیماری ارثی است..؟

 

عوامل ژنتیکی

اماس یک بیماری ارثی نیست. اما، شواهد محکمی وجود دارد که عامل ژنتیکی در افزایش ریسک ابتلا به ام اس نقش دارد. شواهد زیر گویای این مسئله هستند: ۷ حدودا ۲۰٪ مبتلایان به اماس، یکی از خویشاوندان دور یا نزدیک شان به اماس مبتلا است.

*احتمال ابتلای شخصی که یکی از خویشاوندان نزدیکش به اماس مبتلا است سه تا پنج درصد میباشد (درحالی که این احتمال برای کسی که چنین خویشاوندی ندارد کمتر از یک درصد است). احتمال ابتلای کسی که چند نفر از اعضای خانوادهاش مبتلا به ام اس باشند از این هم بالاتر است. شایان توجه است که در یک خانواده هم ممکن است شکل ابتلای چند نفر از اعضای خانواده با هم متفاوت باشد - چه در سیر بیماری، چه در شکل بروز علایم و حتی میزان از کارافتادگی.

*اگر یکی از دوقلوهای همسان مبتلا به ام اس  شود، احتمال ابتلای قل دوم سی درصد است - این موضوع نشانگر آن است که بیماری مستقیما به ارث نمیرسد. از آنجایی که دوقلوهای همسان از نظر ژنتیکی دقیقاً شبیه هم هستند، اگر بیماری کاملاً ژنتیکی بود، انتظار داشتیم، احتمال ابتلای .قل دوم صددرصد باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد