آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟ قسمت دوم


آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟ قسمت دوم
اجازه بفرمائید یک مقایسه دیگر داشته باشیم از حیث توانانی و ناتوانی این دو دسته گیاهخواران و گوشتخواران، حیوانات گوشتخوار خیلی زودتر از سایر حیوانات خسته میشوند، مثلا دیده شده است که شیر وقتی بحیوانی حمله میکند معروف است که فقط یک الی دو دفعه حمله میکند و اگر موفقی بگرفتن شکار نشد. صرف نظر می کند، به نظر میآید که این از متانت اوست، خبر، شیر بعد از یکی دو حمله بقدری خسته میشود که قدرت حملات سخت دیگر را ندارد، در حالیکه گیاهخواران مثل اسب با شتر می توانند مدتها پیاده روی و دوندگی کنند و خسته هم چندان نشوند، تازه وضعیت عرق کردن این دستجات با یکدیگر بسیار متفاوت است، بخشید صحبت از گوشتخواری بود، عرضی کردم خوشتخواران خیلی زود خسته میشوند، پس ورزشکاران و کسانیکه در مسابقات دویدن شرکت میکنند. اگر زیاد گوشت چلوکباب میل کنند قدرت دویدنشان از بین خواهد رفت زود خسته شده از مسابقه باز خواهند ماند بالاخره نتیجه چه شد؟ نتیجد این شد که انسان نه آن دندان ای تیز بلند و چنگال های حیوانات گوشتخوار را دارد نه آن دندانها و معده گیاهخواران را و مثلی میمون غذا را با دست میگیرد و آب را هم میبلعد و فرو می دهد، پس نتیجه این شد که انسان جزو دسته میوه خواران است، مزیت دیگر گیاهخواری و میوهخواری این است که گیاهخواری و میوهخواری جلوگیری از افزایش غلظت خون هم می کند، مانع سفتی و سختی سرخرگها می شود، بهمین جهت این دو دسته به بیماریهای قلبی و سکته های قلبی و مرض قند و زیادی فشار خون و... دچار نمی شوند. اشخاص گوشتخوار خیلی زود چاق و پی دار و خسته و ناتوان می شوند، در حالیکه گیاهخواران و میوهخواران چاق و بد ریخت نمیشوند، اشخاصی میوه خوار و گیاهخوار شاید خیلی کمتر به بیماریهای غدد اعضاء رئیسه بدن مثل قلب و کلیه و کبد و اعصاب مبتلا می شوند، در حالیکه در گوشتخواران فراوان این عوارض دیده می شود ملاحظه فرموده اید وقتی ما مثلا کبد مان خسته است چربی مبلمان نمیکشد، از دنبه و چربی و تخم مرغ و غذاهای سرخ شده بیزار هستیم، چرا؟ برای اینکه کبد که مرکز تجمع کارخانه است خسته است و نمی تواند این چنین اعمال حیاتی را انجام دهد، بهمین جهت شخص میگوید غذا میلم نمیکشد، تخم مرغ  دوست ندارم، نه جانم کبد اجازه نمی دهد، کبد طلب نمیکند و کبدقابل هضم و جذب نمی کند در حالیکه بهمین شخصی مریضی، میوه و سبزی بدهیم با میلی کامل می خورد، چرا برای این کد این شخص در اصلی گوشتخوار نبوده بلکه میوه خوار و گیاهخوار بوده است و زمانه او را بگوشتخواری وادار کرده است، نتیجه کلی چنین گرفته می شود که انسان نه گوشتخوار کاملی است و نه گیاهخوار کامل بلکه میوه خوار است، کسانیکه غذاهایشان بیشتر میوه و سبزی است دارای بدنی سالمتر، اندامی شکیل تر می باشند، بناچار خلق و خوی فرشته تری خواهند داشت، خیلی کمتر مریضی می شوند و از زندگیشان لذت بیشتری خواهند برد، حالی که باینجا رسیدیم یک خواهش دارم و ان این است که در گیاهخواری هم خیلی زیاد افراط نفرمائید زیرا معده خیلی زود خسته و نفاخ خواهد شد، بلکه غذای انسان باید میوه فراوان، سبزی متوسط و گوشت خیلی خیلی کم باشد تا بر سایر حیوانات مزیت داشته باشد.ادامه آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد