آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟ قسمت اول


آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟ قسمت اول

آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟

خاطر دارید در قسمتهای قبلی صحبت کوچکی در خصوصی(وژاری ین) و (وژ تالینها) با هم داشتیم اما موضوع کاملا حل نشد و اغلب خوانندگان گرامی قانع نشدند، بهمین جهت امروز میخواهم کمی مفصل تر و واضح تر و خودمانی تر اما بهداشتی تر باهم صحبت داشته باشیم، چرا؟ برای اینکه اصولا چرا دست های گوشتخوارترند، عده دیگر گیاهخوار و دیگران میوه خوار؟ نظر کلی فقط و فقط برای حفظ تندرستی و داشتن طول و عرض و عمق عمری بیشتر و سالمتر است و بس.حال برای اینکه خود ما در مقدمه بدانیم که گوشتخواری بهتر است یا گیاهخواری و یا بالاخره میوه خواری باید به ساختمان بدنی این سه دسته بیشتر دقت کنیم، بخصوص بساختمان معده و دندانها یعنی وسائل جونده خورد کننده و هضم کننده هر یک از این سه دسته دقیق تر شویم.اگر دقت بیشتری بعمل آید دیده خواهد شد که دندانهای حیوانات گیاهخوار نه (مینا) دارد و نه (عاج) و در عوض دندانه دار است، مضر است و چون مینا و عاج ندارد بهمین جهت خیلی زود خراب میشود، فرسوده می شود و زود از بین می رود، و اما دندان های انسان هیچ شباهتی بدندان های گیاه خواران ندارد، چرا؟ برای اینکه هم مینا دارد و هم عاج . حالا ملاحظه کنید و ببینید دندان های انسان ایا شباهتی بدندان های حیوانات گوشتخوار دارد؟ یعنی ان دندان های تیز بلند درنده را دارد؟ خیر بنابراین دندان های انسان نه شباهتی بدندانهای گیاه خواران دارد و نه گوشتخواران، پس تکلیف چیست و انسان جزو کدام دسته است؟ ما حیوانات را من حیث المجموع و فعلاً به سه دسته تقسیم کردیم، انسان را با گیاهخواران و گوشتخواران مقایسه کردیم و شباهتی ندیدیم و نتیجه ای نگرفتیم، بد نیست با میوه خواران هم مقایسه کنیم مثلا با یک حیوان میوه خوار مثل میمون آنوقت خواهیم دید که دندان های انسان انصافا بی شباهت بدندان های میمون نیست، فراموش نفرمائید که میمون میوه خوار است نه گیاهخوار و نه گوشتخوار، از طرف دیگر حیوانات گوشتخوار نه فقط دارای آن دندان های تیز برنده هستند بلکه ناخنها یعنی چنگال های بسیار بلند تیزی هم دارند که با آنها می توانند سایر حیوانات را بدرند، در مقام مقایسه میبینیم که حیوانات گیاهخوار میوه خواران با دست غذا و مبو ه میگیرندمیخورند مثل انسان.این هم یک مقایسه استدلال دیگر:حیوانات گوشتخوار را ملاحظه فرموده اید که آب را با زبان داخلی دهان کرده و فرو میدهند، در صورتیکه گیاهخواران اب را باصطلاح (مک) میزنند، میمکند. از همه مهمتر طول روده و ساختمان معده این سه دسته با یکدیگر تفاوت خیلی فاحش دارد، بقسمی که طول روده گوشتخواران سه برابر طول بدنشان است، در حالیکه در میوه خواران مثل انسان و میمون طول روده، از شش تا دوازده برابر طولی بدن آنان است. در گوشتخواران مثل شیر و ببر و پلنگ عصاره معدیشان اسید است، ترشی است بچه دلیلی؟ فقط برای زودتر هضم کردن و قابل جذب کردن گوشت، در حالیکه در سایر حیوانات چنین نیست، درست است که عصاره معده اسید است اما خیلی ضعیف تر از عصاره معده حیوانات گوشتخوار است.از این گفته ها چه نتیجه گرفته می شود؟ نتیجه این است که اگر بیک حیوان میوه خوار گوشت بخورانیم دیده خواهد شد که حیوان مریض میشود، معده اش نفخ می کند، بیحالی می شود، ببخشید. ملاحظه فرموده اید که ما هم هر وقت در خوردن گوشت افراط کنیم بعدا می گوئیم چه سنگین شده ام، تخامه کرده ام، ترش کرده ام، میل به غذا ندارم، آری سایر حیوانات میوه خوار هم بهمین حال میافتند، چرا ما هم خسته و بیحالی و فرسوده میشویم، برای اینکه آن گوشت اضافی در معده زیادتر از مدت معین میماند فاسد می شود و سموم مختلف ایجاد میکند و باعث ناخوشی و خرابی و مسمومیت کبد و معده و کلیه و قلب و سایر غدد رئیسه بدن خواهد شد.ادامه آیا انسان گوشتخوار است یا گیاهخوار؟ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد