آیا با مراحل مرگ آشنایی دارید؟!


آیا با مراحل مرگ آشنایی دارید؟!

آیا با مراحل مرگ آشنایی دارید؟!

مراحل مرگ

در صورت ایست کامل قلب و تنفس، آسیب جزئی به مغز و قلب و آسیب کلی به سایر اندام ها شروع می شود. این آسیب که از دقیقه چهارم قطع تنفس و ضربان قلب شروع شده به مرگ ظاهری یا بالینی معروف است و انجام CPR در این مرحله میتواند موفقیت امیز باشد. زمان ۶-۴ دقیقه اول ایست قلبی و تنفس را زمان طلایی گویند. چنانچه مرگ ظاهری ادامه پیدا کند، آسیب مغز و قلب نیز پیشرفت کرده و در نهایت کل بافت این دو اندام اصلی از بین میرود، به این حالت که معمولاً پس از دقیقه دهم روی می دهد مرگ مغزی گویند. ادامه مرگ مغزی سبب مرگ حقیقی می شود. انجام CPR در این دو مرحله معمولاً موفقیت آمیز نیست.شما به عنوان امدادگر موظف هستید عمل CPR را تا هنگامی که مصدوم به حیات از گردد یا دیگر از شدت خستگی توان ادامه CPR را نداشته باشید یا پزشک و گروه پزشکی شما را از ادامه کار منع کنند یا اینکه علائم مرگ حقیقی در مصدوم دیده شود، ادامه دهید. CPR در مراکز درمانی به مدت ۴۵ دقیقه همراه با استفاده از دستگاه ها و داروها صورت میپذیرد،

علائم مرگ حقیقی

۱- جمود نعشی: سفت و سخت شدن جنازه بعد از گذشت چند ساعت از مرگ ۲- کبودی نعشی: کبودی در نواحی نزدیک به زمین ۳- متلاشی بودن جسد، جدا بودن سر و… CPR یکنفره: ابتدا کنترل سطح هوشیاری (AVPU) را انجام می دهید، در صورت بیهوش بودن درخواست کمک کرده و با ۱۱۵ تماس حاصل نمایید، حال اول راه هوایی او را باز نموده و سپس وجود تنفس را در مصدوم بررسی می کنید. در صورت عدم وجود تنفس دو تنفس مؤثر می دهید و سریع نبض گردنی را بررسی میکنید (برای پیدا کردن نبض بیش از ۱۰ ثانیه وقت تلف نکنید). اگر نبض نداشت، ۱۵ ماساژ می دهید، این روند را تا یک دقیقه ادامه دهید و بعد از یک دقیقه B و C را ظرف ۵ ثانیه کنترل کنید.اگر مصدوم B و C داشت، او را در وضعیت بهبودی قرار دهید و اگر همچنان Bو C نداشت روند فوق را تا ۳ دقیقه ادامه دهید. بعد تنفسی و ضربان قلب را بررسی کنید. این اعمال را از این به بعد هر ۳ دقیقه تا حصول به نتیجه ادامه می دهید. نسبت تنفسی به ماساژ ۲ به ۱۵ است).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد